– Helligbrøde med vei forbi Dølerud

– Det vil nesten være helligbrøde å anlegge en bred vei forbi her, sa Sverre M. Fjelstad til mer enn 130 Østmarka-venner som fulgte ham inn til husmannsplassen Dølerud lørdag 25. april. – Er dere ikke enige?

Sverre M. Fjelstad (født 1930) er naturfotografen, forfatteren og fjernsynspioneren som vekket en hel generasjons naturglede og interesse med blant annet NRK Fjernsynets Naturmagasinet på 1960- og 1970-tallet. Naturmagasinet ble senere avløst av Ut i Naturen, som fortsatt sendes. Turdeltakerne var åpenbart enige i at en slik vei vil være helligbrøde, for Fjelstad fikk spontan applaus for sin meningsytring.

– Vi må ikke løpe fra mye i livet som vi kunne opplevd hvis vi hadde tatt det litt mer med ro. Vi verner oss slett ikke i hjel, som en rikspolitiker fikk seg til å si på tv. Jeg har levd en stund, så jeg kan forsikre dere om at det er så mange forandringer som ikke er til det gode. Så hvis vi ikke passer på, og hvis vi ikke har Østmarkas Venner til å passe på, så blir det ingen ting igjen! sa Fjelstad – og fikk ny applaus.

Viste fram Dølerud

Østmarkas Venner og Fjelstad inviterte egentlig til tur for å vise fram den flotte og fredelige husmannsplassen Dølerud, som Den Norske Turistforening skal pusse opp og ta i bruk som selvbetjeningshytte. Både Fjelstad og Østmarkas venner er glad for at stedet blir ivaretatt på den måten. Dølerud har nemlig fortjent en liten plass i norgeshistorien, fordi det var her inne Fjelstad lærte å sette pris på naturen og villmarka. Læremesteren var Fjelstads farmor, Karen, som var født i 1854 og hadde sterke familierøtter på Dølerud.

Sverre M. Fjelstads barndom på 1930-tallet ble sterkt preget av farmorens enkle levesett og store kunnskaper. Dølerud har derfor i alle fall noe av æren for at Fjelstad preget en hel generasjon nordmenns forhold til naturen gjennom sine bøker og tv-programmer. Naturmagasinet gjorde både tiurer og elger fra området rundt Dølerud til noe i nærheten av rikskjendiser.

Idyllen ved Dølerud bør ikke ødelegges av en fire-fem meter bred grusvei. Foto: Bjarne Røsjø.

Grusvei? Nei takk!

Men når mer enn 130 Østmarka-venner er samlet på Dølerud, er det ikke til å unngå at det blir snakk om Oslo kommunes planer om å anlegge en fire-fem meter bred grusvei forbi stedet. Veien skal gå fra Sølvdobla ved Grønmo via Dølerud og Askevann og helt fram til parkeringsplassen ved Sandbakken, og er ment å tilrettelegge for sykling om sommeren og både skiskøyting og vanlig langrenn om vinteren.

Både Østmarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Nordstrand-speiderne – og nå Sverre M. Fjelstad har protestert mot dette. De tre organisasjonene mener at Dølerud bør skjermes for gjennomfart og fortsatt få være en oase hvor turgåere stopper opp i stillhet, i tråd med Fjelstads ønske. Organisasjonene har foreslått en annen helårstrasé, men kommunen arbeider fortsatt med planene forbi Dølerud.

Idretten må ikke ta overhånd

– Jeg har alltid vært idrettsmann, men jeg synes ikke at idretten skal ta overhånd slik at den ødelegger for det man på godt norsk kaller «wildlife». Nå gikk vi på en koselig skogsti fra Sølvdobla og inn til Dølerud. Tenk om vi skulle gå på en fem meter bred grusvei isteden? Det er hyggelig å få et rungende svar fra dere, på at dette må vi motarbeide, sa Fjelstad.

Sverre M. Fjelstad påpekte blant annet at mange søker inn til Dølerud og Østmarka fordi naturen gir dem fred og ro i sjela.

– Derfor bør vi ikke ha brede veier her inne i skogen. Jeg har et lite ønske når det gjelder Dølerud, og det er at det ikke blir et sånt sted man bare feier innom. Dette bør helst bli et sted for familier, som kanskje kan overnatte her, sa Fjelstad.

Les mer:
Protesterer mot grusvei gjennom verneområde