Aksjonerer sammen for hensynsfull markabruk

Med miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) i spissen aksjonerer Friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Oslo-området sammen for å gjøre det enda triveligere for alle å bruke Marka. Søndag 24. august arrangeres sykkelkampanjen «Bruk hue – vis hensyn». Da lanseres også egne sykkelvettregler for Marka.

Søndag 24. august arrangerer Samarbeidsforum for sykling i Marka sykkelkampanjen «Bruk hue – vis hensyn», med stands på 6 viktige utfartssteder i Oslo-området: By i Lommedalen, Losby i Lørenskog, Ulsrudvann, Skullerud, Hammeren og Sognsvann i Oslo. Her vil frivillige fra friluftslivs- og sykkelorganisasjonene stå sammen og dele ut de nye sykkelvettreglene til alle som skal ut å sykle i Marka. 

Samarbeidsforum

Bak kampanjen står Samarbeidsforum for sykling i Marka, som ble opprettet etter initiativ fra Oslo og Omland Friluftsråd. Samarbeidsforumet består av de viktigste natur-, friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Oslo-området. Formålet med forumet er å finne gode løsninger som hindrer konflikter mellom brukere, og sørge for bærekraftig bruk av naturen.

Følgende organisasjoner er med på sykkelkampanjen: Oslo og Omland Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Østmarkas Venner, Bærum Natur og Friluftsråd, Norsk Organisasjon for Terrengsykling avd. Oslo og omegn (NOTS), IF Frøy, Sportsklubben Rye, Bærum og Omegn Cykleklubb, Lørenskog Cykleklubb og Oslo kommune sykkelprosjektet.

Samferdsel- og miljøbyråd i Oslo, Guri Melby

Byråd Guri Melby er med

Oslo kommunes sykkelprosjekt er også med på aksjonen, og byråd for miljø- og samferdsel Guri Melby vil være på Sognsvann klokken 11.30.

− Marka er byens mest populære rekreasjonsområde. Det er viktig at Oslomarka benyttes på en slik måte at både naturen og de ulike brukergruppenes interesser tas godt vare på. Alle i Oslo, enten de går på beina, på ski eller sykler, har like stor rett til å bruke Marka, sier Guri Melby (V), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. 

Formålet med kampanjen

Formålet med sykkelkampanjen er å bidra til et trygt og trivelig Marka for alle. Svært mange har stor glede og helsemessig nytte av å sykle i Marka og sykling har sin helt naturlige plass på lik linje med andre marka-aktiviteter. Men aktiviteten må utøves på en slik måte at folk føler seg trygge og uten at naturen skades unødig.

«Sykkelforumet» har derfor utarbeidet 10 sykkelvettregler som skal hjelpe den enkelte syklist til å ta de nødvendige hensyn. I tillegg har kampanjen formulert tre gode råd til de som ferdes til fots, slik at alle kan bidra til trivselen i Marka.

De nye sykkelvettreglene

1.Bidra til trivsel og trygghet i Marka. Vær positiv, oppmerksom og hensynsfull overfor alle brukere.

2.Bruk hjelm, hansker, ringeklokke og lys. Sjekk sykkelen før turen. Ta med verktøy og lappesaker.

3.Avpass fart og kjøring etter egne ferdigheter, turveiens vanskelighetsgrad, føreforhold og antall folk på turveiene.

4.Sykle slik at du unngår at folk blir skremt og føler seg utrygge.

5.Senk farten der turvei eller sti er uoversiktlig, svingete eller bratt. Husk at det også er biltrafikk i Marka.

6.Varsle med ringeklokke og brems ned i god tid før du passerer andre.

7.Brems ned til gangfart når du møter barn, eldre, funksjonshemmede, hunder og hester.

8.Unngå å sykle i for store grupper.

9.Legg turen til nye spennende steder. Unngå de mest brukte utfartsstedene, særlig i helgene.

10.Unngå å skade naturen ved stisykling. Vær varsom ved fuktige områder. Ikke lag bredere sti.

Rune Høydahl støtter kampanjen

Rune Høydahl, verdenscupvinner og en av Norges mest kjente terrengsyklister, støtter kampanjen. Han er opptatt av at syklistene skal ta hensyn til og kommunisere godt med andre brukere av skog og mark. Han har derfor vært særlig opptatt av at terrengsyklistene skal bruke ringeklokke, slik at de på en enkel og gjenkjennelig måte kan varsle turgåere og andre. Ta gjerne kontakt med Høydahl for intervju.

Rune Høydahl, mob: 92 03 53 75, e-post: rune@sykkel.com

Kampanjens pressekontakt:

Johan Hval Oslo og Omland Friluftsråd
mob: 46 29 96 64
e-post: johanoof@online.no