siste artikler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka
Planene for en nasjonalpark i Østmarka tok 22. juni et langt og viktig skritt framover. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide gjorde det klart at regjeringen anbefaler en stor nasjonalpark på til sammen...
2_ingress
– Det viktigste er ikke bare å minnes, men å lære
Berit Reiss-Andersen hadde mange viktige budskap da hun holdt tale ved Milorg-bautaen på Sarabråten 7. juni, til minne om ni unge menn som mistet livet i kampen mot nazistene under annen verdenskrig. –...
3_section1
– Naturverdiene i skogen kartlegges av næringsinteressene
– Myndighetene har overlatt ansvaret for å kartlegge naturverdiene i skogen til næringen, som har stor interesse i å hogge den. Det skriver Vårt Land-journalisten Turid Sylte i en kritisk og veldokumentert...
4_ingress
Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen
Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer med skarp kritikk av Rælingen kommunes planer for oppdemming av Fjerdingbydammen, for å skaffe vann til kunstsnø-produksjonen i Marikollen. Planene vil få store...
5_ingress
ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka
Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. Industriell produksjon av kunstsnø, i strid med byggeforbudet i markaloven, vil også rasere ei myr som er av en sterkt truet...
6_ingress
– Lykkelandet er truet og nye kriser banker på døren
Berit Reiss-Andersen, advokat og leder for Den Norske Nobelkomite, blir årets hovedtaler ved Milorg-bautaen på Sarabråten 7. juni. – Jeg kommer blant annet til å snakke om hvordan vår forestilling om Norge...
7_section1
ØV advarer mot hastverk med riving av dam i Fri-Elvåga
Dammen i nordenden av Fri-Elvåga må rehabiliteres, men Østmarkas Venner advarer mot det hastverket Oslo kommune legger opp til. Verken brukerinteressene, friluftslivet, naturverdien eller kulturminnene...
8_ingress
Stolpejakt Nøklevann rundt
Stolpejakten er blitt en stor suksess etter starten i 2013, og nå har den populære mosjonsaktiviteten kommet også til Nøklevann i Østmarka. Oppsal Orientering og Østmarkas Venner har samarbeidet om å plassere...
9_ingress
Miljødirektoratet foreslår alternativer for nasjonalpark i Østmarka
Miljødirektoratet har nå gitt sine kommentarer til Statsforvalterens forslag til en kommende nasjonalpark i Østmarka. – Vi mener at det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, sier Ellen Hambro,...
default
Børter-hogsten er ferdig etterforsket
Enebakk kommune anmeldte i oktober 2021 en hogst i Børterskogen, etter at Østmarkas Venner hadde bedt om en lovlighetskontroll. Saken er nå ferdig etterforsket av politiet, og en påtaleansvarlig skal vurdere...
11_ingress
ØV bidro til mobilisering mot trollstor transformatorstasjon
Østmarkas Venner og Naturvernforbundet bidro i 2021 til en bred mobilisering mot planene om å bygge en diger transformatorstasjon ved Grønmo. Også Oslo kommune protesterte. Resultatet ble at NVE nå har...
12_ingress
Godt besøkt årsmøte i Østmarkas Venner
Østmarkas Venner kunne endelig arrangere et normalt årsmøte igjen, etter reduserte årsmøter både i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien. Det satte medlemmene stor pris på, viste frammøtet i møtelokalet...
13_ingress
Plankeveien fra Enebakk til Oslo – et viktig kulturminne
Plankeveien er den tidligere vinterveien som i hovedsak fulgte vann og myrer gjennom Østmarka, og som var den tids hovedvei til Oslo fra sagene i Rausjøgrenda og Enebakk. Plankeveien ble merket og skiltet...
14_ingress
Naturisbaner er bra for både kropp og sjel – og kloden
Anders Baumberger visste ikke helt hva han satte i gang, da han dro en hjemmesnekret snøplog etter seg på den islagte Langen i kveldsmørket. Men det første tegnet på at noe stort var i emning, kom da naturisbanens...
15_ingress
Rustadsaga kåret til Oslos beste markastue
Aftenpostens lesere har kåret Rustadsaga ved Nøklevann til den beste markastua i hele Oslomarka. – Det er veldig hyggelig at mange legger merke til og setter pris på det vi gjør, sier Sissel Ullevålseter,...
16_ingress
Østmarka-minner gjennom flere generasjoner
I 1930 lå ti år gamle Gunnar Søderstrøm i telt ved Elvåga sammen med småsøsknene. Datteren Britt fikk sin første dukkert i Mønevann da hun var åtte måneder gammel – i 1950 – og i 1989 var hun på kanotur...
17_ingress
Statsforvalteren anbefaler tredelt nasjonalpark i Østmarka
Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå lagt fram fire alternativer til utformingen av en nasjonalpark i Østmarka. Statsforvalterens anbefalte forslag er en tredelt nasjonalpark hvor det største området...
18_ingress
Bestyrerne på Mariholtet skal slutte – men ikke riktig ennå
Jan Erik og Kristin Nordby har vært de blide bestyrerne på Mariholtet i hele 20 år, men nå har de tenkt å gi seg. Det var forresten ikke lett å finne kvalifiserte etterfølgere; derfor kommer de to til...
19_ingress
På skattejakt i en lite kjent del av Rausjømarka
Den delen av Rausjømarka som ligger mellom Bysetra og Bindingsvann er ikke så mye besøkt, men den har mye å by på. Her kan vandrere finne spesielle naturformasjoner, kulturminner av eldre og nyere dato,...
20_ingress
– Naturopplevelser bør respekteres på linje med arter og naturtyper
Naturvernorganisasjoner klarer av og til å stanse eller begrense naturinngrep, hvis de for eksempel kan dokumentere at en hogst vil true en sjelden art eller naturtype. Men også naturopplevelser og følelser...
1 2 3 22