siste artikler

Sjikanøse stengsler på Børter gård
Østmarkas Venner anmoder Enebakk kommune om å kreve sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka, fjernet. Hvis grunneier ikke etterkommer pålegget ber vi kommunen sørge for at stengslene...
Østmarkas Venner i 40 års tjeneste for Østmarka!
Den 8. november 1966 ble Østmarkas Venner stiftet på Rustadsaga. Til tross for meget dårlig vær møtte det hele 70 markavenner som sto tettpakket i stua. Første formann i foreningen ble Reidar Eriksen som...
Naturskjønn kulturminnetur
Rundt 60 personer la lørdag (7. okt) i vei på en fem timers vandring til noen av de mange kulturminnene i Østmarka. Turen ble arrangert i forbindelse med at Østmarkas venner feirer 40-årsjubileum denne...
Oslos kommuneplan - høringssvar
Østmarkas Venners merknader til Forslag til program for arbeid med Oslos kommuneplan, arealdelen 2008-25.
Vern Oslos grønne lunger
Østmarkas Venner er med på et opprop der 16 organisjoner innen miljø, helse og friluftsliv krever stans i nedbyggingen av Oslos grønne lunger. Organisasjonene advarer Oslo kommune mot den kraftige nedbyggen...
En merkedag for alle Marka-forkjempere!
Østmarkas Venner utfordret i et brev 18.10.05 statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy til raskt å følge opp Soria Moria erklæringen om å innføre et særskilt lovfestet vern av...
Ja til marka - nei til Huken
Forslaget om å utvide steinbruddet til Huken Pukkverk ytterligere 400 meter innover i Lillomarka er fullstendig uakseptabelt! Lillomarka er nærturområdet for titusener av mennesker i Groruddalen, og har...
Østmarkas Venner er tildelt Oslo bymiljøpris for 2006!
Østmarkas Venner er tildelt årets bymiljøpris i Oslo for vårt langvarige arbeid for bevaring av Østmarka. Oslo kommunes Bymiljøpris ble i år utdelt for 9. gang og deles ut til: «Aktører som ved sin...
Østmarkas Venner 1966-2006
Østmarkas Venner kan i år feire sitt 40-årsjubileum, noe som vi i styret ikke har tenkt å la gå upåaktet hen. Som en (tross alt) fortsatt ung og dynamisk forening, har vi lenge diskutert hvordan jubileet...
Østmarkas Venner påklager Romerike politidistrikts henleggelse til Statsadvokaten
Østmarkas Venner har påklaget Romerike politidistrikts avgjørelse om henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet. I klagen vises det til at enten man legger til grunn Plan-...
Østmarkas Venner beklager sterkt henleggelsen
Østmarkas Venner beklager sterkt Romerike politidistrikts henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet i forbindelse med oppgradering av lysløype Vallerud-Mariholtet. Les pressemeldingen...
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2006 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 28. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 170 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det...
Unike Østmarka
Marka blir viktigere og viktigere for folk i Oslo, mener leder av Østmarkas Venner, Steinar Saghaug. På søndagskafeen på Tveten gård fortalte han om Østmarkas unike, historiske og vakre egenskaper. Les...
Lovfest markagrensa
Oslo og omegns friluftsorganisasjoner møtte miljøvernminister Helen Bjørnøy mandag. De krever at markagrensa lovfestes. Les pressemeldingen fra ØV
Fortsatt usikkerhet om mulig plassering av ny skytebane i Østmarka
Østmarkas Venner betrakter bystyrets vedtak i skytebanesaken som en delseier. Vi er fornøyd med at bystyret vedtok at Prinsdal skytebane skal avikles innen utgangen av 2007, men føler oss på ingen måte...
Vil slåss mot bygging i Rælingsåsen
Østmarkas Venner vill slåss mot flytting av markagrensen og en utbygging av markagrensen, sier Steinar Saghaug i et intervju i Romerikes Blad 19. januar. Les intervjuet her
Østmarkas Venners anmeldelse av Lørenskog kommune
Debattinnlegg i Aftenposten Aften og Romerikes Blad 3. januar. Østmarkas Venners anmeldelse 16.12.05 av Lørenskog kommune for ulovlig utvidelse av lysløypa Vallerud – Mariholtet til skogsveistandard...
Østmarkas Venner anmelder Lørenskog kommune for miljøkriminalitet
Østmarkas Venner har anmeldt Lørenskog kommune til politiet (Økokrim/Lørenskog lensmannskontor) for miljøkriminalitet i Østmarka i forbindelse med oppgradering av lysløypa Vallerud-Mariholtet. Fra følgebrevet...
Østmarkas Venner er rystet
Østmarkas Venner er rystet over flertallsinnstillingen fra Arbeiderpartiet og SV i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. I innstillingen går Arbeiderpartiet og SV inn for å anlegge en ny skytebane...
Gaupa "Nordens tiger" i Østmarka
Østmarkas Venner gjennomførte torsdag kveld (17.11.05) «tidenes høstmøte» om Gaupa «Nordens tiger» i Østmarka. Alt var vellykket! Et kjempeframmøte – det var satt ut stoler...
1 18 19 20 21 22