siste artikler

Brev til Regjeringen om Lovfestet vern av Marka
Østmarkas Venner har sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Helen Bjørnøy og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen om Lovfestet vern av Marka – nå! Les brevet her
Romeriksporten
Østmarkas Venners høringssvar på «Romeriksporten – Statusrapport 1998-2004 og forslag til overvåkingsprogram for 20005» kan leses her.
Lysløype er blitt vei
Dette er ombygging til helårsvei ? ikke bare en oppgradering av lysløypa! Det er det verste inngrepet i naturen jeg har sett i denne delen av Østmarka! Les mer i Romerikets Blad
Porten er en provokasjon mot friluftsfolk
En elektronisk styrt port stenger adkomsten til Børtervann og Østmarka fra Enebakksiden. Nå har Østmarkas venner klaget porten inn for Fylkesmannen. Les mer i Romerikets Blad
Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedr. atkomst til Østmarka fra Ekebergdalen i Enebakk kommune
Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom en årrekke mottatt klager fra friluftsfolk som har blitt bortvist og utestengt fra de gamle veiene inn til Børtervann i Østmarka over gårdene...
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2006-2015 - Østmarkas Venners høringssvar
Høringsutkast til flerbruksplan for Oslo kommunes skoger inneholder er rekke positive forslag om vern av viktige områder i Østmarka og opprusting og tilrettelegging for det enkle friluftsliv. Østmarkas...
Drømmevannet - Lutvann
Flere burde dra til Østkantens Sognsvann og bade, fiske, padle, gå tur langs vannet eller plukke blåbær, tyttebær og bringebær. Det er plass til mange flere! Les mer i Dagsavisen
Ulv i marka? Ja, takk!
Steinar Saghaug og Erik Anders Aurbakken ønsker ulven velkommen til Groruddalen og Oslomarka. – Det er mangel på opplysning som gjør at folk er redde for ulv, mener de. Les mer i Akers Avis
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2005 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 26. april på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med ca. 100 medlemmer tilstede. v Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner...
Østmarkas venner ønsker dialog om sykling i Marka - IKKE forbud!
Østmarkas Venner gikk i en uttalelse 13.04.05 om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Oslo bystyre inn for en formulering som kunne oppfattes som et forbud mot sykling på stier i Marka. Formuleringen...
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Østmarkas Venner går i en uttalelse om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre i mot å åpne for småviltjakt i Oslo kommunes skoger i Marka. ØV går...
Alternativ til Prinsdal skytebane - høringssvar
Østmarkas Venner har mottatt til høring sak om alternativ til Prinsdal skytebane. Av de forslag som er vurdert ligger to av alternativene i Østmarka, Godlia og Grønmo. Oslo kommune anbefaler å legge skytebane...
Høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd
Østmarkas Venner støtter følgende to høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd: Merknader til kommunedelplan for idrett og Merknader til kommunedelplan for anlegg og områder for friuluftsliv. Merknader...
Nei til skytebane i Østmarka!
Kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune undersøker på oppdrag fra politikerne muligheten for å anlegge en ny skytebane innenfor markagrensa i Østmarka. Østmarkas Venner sier et klart nei til dette! Se...
Støtter kampen for Grønlihytta
Østmarkas Venner, med leder Steinar Saghaug, reagerer med vantro på at Grønlihytta i Østmarka i verste fall kan bli tvunget til å stenge. Les mer på groruddalen.no
Høring: Kvotejakt på gaupe i Oslo, Akershus og deler av Buskerud i 2005
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har avgitt uttalelse til ovenstående, som støttes av Naturvernforbundet i Bærum, Østmarkas Venner og Skiforeningen. Det anmodes her om at kvotejakt på gaupe stilles i bero...
Sektorplan for idretts- og friluftslivanlegg i Akershus 2005 - 2008
Østmarkas Venner er glad for at folkehelseperspektivet er viet større plass i denne enn i de foregående planene. Friluftsliv, rekreasjon og fysisk aktivitet er gunstig både for fysisk og psykisk helse,...
Vi må komme oss ut i marka
Står trening og frisk luft på lista over nyttårsforsetter? 2005 er offisielt vedtatt som friluftslivets år, og leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug, oppfordrer unge og gamle til å bruke marka. Les...
Fortjenstmedalje til Østmarka-venn
Tidligere leder i Østmarkas Venner, Kai Ekanger, fikk kongens fortjenstmedalje i gull for sitt store samfunnsengasjement. Han har vært aktivt med i flere organisasjoner og foreninger både i og utenfor...
Kan bli skytebane ved Åsland Pukkverk
En over 30 år lang krangel om Prinsdal skytebane er trolig over. Området ved Åsland pukkverk kan bli stedet den omstridte skytebanen flytter til. Les mer hos NRK
1 19 20 21 22