siste artikler

Rehabilitering av dammen på Mosjøen
I høst starter Friluftsetaten rehabilitering av damanlegget sør i Mosjøen i Enebakk kommune. Dette medfører midlertidig stenging av den blåmerkete stien som går fra Vangen til Rausjøgrenda og krysser dammen....
Bryn
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende Bryn – rammer for videre knutepunktutvikling. Høringsuttalelse
Smalvollvn. 20
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endret reguleringsplan for Smalvollveien 20. Høringsuttalelse
Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv
Østmarkas Venner mener det fremlagte utkastet er et velskrevet og grundig dokument, som bør kunne brukes aktivt i arbeidet for å fremme friluftslivet i hovedstaden. Vi verdsetter at det nå lages en egen...
Ønsker skytebane på Godlia
Omstridte Prinsdal skytebane kan bli flyttet inn i Østmarka. Nordstrand Skytterlag og naboene vil utrede en ny skytebane på Godlia nær Klemetsrud. Les mer hos NRK
Oslos vakreste vann
Lutvann, Lutvann, Lutvann, sier Steinar Saghaug med stadig høyere røst. Det er kanskje overflødig å si at lederen i Østmarkas Venner får vann på mølla? Les mer i Dagsavisen
Kulturlandskap i Østmarka
Norges Vel har i samarbeid med Friluftsetaten satt i gang flere kulturlandskapsprosjekt på gamle plasser i Østmarka. Les mer om Sørli og Smeden i artikkelen hentet fra «Nytt fra Østmarka» nr....
Lyst å stå på vår frivillighetsliste?
Styret i Østmarkas Venner opplever at vi ofte burde vært flere steder samtidig! Mye av dette foregår på dagtid når vi er på vår ordinære jobb. Derfor etterlyser vi medlemmer som kan representere Østmarkas...
Grønmo fyllplass
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endring av reguleringsbestemmelser for Grønmo fyllplass. Les høringsuttalelsen her
Grønmo avfallsanlegg og golfbane
Høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd vedrørende Endring av reguleringsplan for Grønmo avfallsanlegg og Grønmo golfbane – varsel om endring av reguleringsplan. Høringsuttalelse ang Grønmo...
Oslo kommunes skoger
Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner angående Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger. Høringsuttalelse
Årsmøte i Østmarkas Venner
Årsmøte 2004 i Østmarkas Venner fant sted tirsdag 23. mars på Skullerudstua. Årsmøtet var meget godt besøkt med 80 medlemmer tilstede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det...
Nytt kart over Østmarka
Alle som bruker nordøstre del av Østmarka kan nå glede seg over et nytt turkart gitt ut av Østmarka Orienteringsklubb. Kartet dekker området fra riksvei 120 i øst, via Skårer/Blystadlia i nord til sør...
Sørli gård
Østmarkas Venner har sendt brev til Oslo kommune v/Friluftsetaten der vi foreslår at Sørli gård blir tatt i bruk som friluftsskole for barn og unge. Les brevet her
Trosteruddammen
Østmarkas Venner tidelt midler til kulturminnebevaring
Den 19 juni fikk vi i Østmarkas Venner den gode nyheten om at vår søknad om midler til kulturminnebevaring langs Ellingsrudelva er blitt innvilget med kr 5000. I samråd med Oslo Elveforums interessegruppe...
Friluftsprisen 2003 tildelt ØX
Nyhetsarkiv (utvalgte nyheter fra forsiden) 27/jan/12: Innkalling til årsmøte Mandag 26. mars 2012 kl. 19.00 på Skullerudstua, Olaf Helsets vei 2, Oslo. Styret ønsker alle medlemmer velkommen. Dagsorden:...
Vestergård golfbane
vgolf.pdf fra Østmarkas Venner vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for Vestegård golfbane.
1 20 21 22