siste artikler

41_ingress
Sterke reaksjoner på ny hogst i Rælingen
Østmarkas Venner er svært kritiske til hogsten av en 100 år gammel, opplevelsesrik naturskog i et mye brukt turområde i Rælingen. Rælingen friluftsråd har støttet kritikken, men hogsten startet likevel...
42_section1
Dette mener partiene om nasjonalparken i Østmarka
En politiker-debatt under Oslo og Omland Friluftsråds digitale årsmøte 7. juni ga nyttige avklaringer om synspunktene på en nasjonalpark i Østmarka. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide var krystallklar:...
43_ingress
Østmarka må forvaltes i et evighetsperspektiv
Den ulykksalige saken om tørrfurua på Tonekollen, den som ble brent på bålet i vinter, skapte sterke reaksjoner. Men kanskje kan furuas triste endelikt bidra til noe positivt. Kanskje vil akkurat denne...
44_ingress
Minnestund uten kor, korps, taler og publikum
Østmarkas Venner hadde planlagt en stor markering ved Milorg-bautaen på Sarabråten i år, for å minnes ni Milorg-jegere som mistet livet i kampen mot nazistene under annen verdenskrig. I år er det nemlig...
45_section1
På tur med ildsjeler i Oslomarka
– Det er noe der ute i Marka som lokker og drar, skriver Håkon Breivik Myhr i etterordet til den nye boka «Gjennom Oslomarka med ildsjeler. Fra hytte til hytte». Pedagogen, forfatteren og Marka-entusiasten...
46_ingress
Østmarka: En verneverdig skog med kulturminner
I Østmarka kan oppmerksomme vandrere oppdage rester etter både husmannsplasser, setre, ferdsel og transport, industri, tidlig friluftsliv – og skogbruk med hogst, fløting og sagbruksvirksomhet. Tidligere...
47_ingress
Ikke forstyrr storlommen i Lutvann i hekketida
Storlom er en art som er meget sårbar for forstyrrelser under hekketiden. Bymiljøetaten i Oslo har, på anmodning fra Østmarkas Venner, innført ferdselsforbud ved en holme i Lutvann fordi storlommen nå...
48_ingress
Østmarka har en overraskende rik moseflora
– Vi fant nesten 50 nye arter for Enebakk bare på den første turen vår fra Bysetermåsan til Kjerringhøgda, forteller Dag Hovind. Han har nylig avsluttet en omfattende kartlegging av moser i Østmarka, som...
49_ingress
– Gammel skog, åser med utsikt, nydelige fossefall
Gammel skog, høytliggende åser, små sprekkedaler og bergvegger, nydelige fossefall. Områdene øst for Hauktjern friluftslivsområde har naturverdier og opplevelseskvaliteter som kvalifiserer for vern etter...
Delområde 3 Trolldalen og Trolldalsåsen
– Trolsk, naturskjønt, rikt på kontraster
Trolldalsåsen og Trolldalen er et naturskjønt område med store kontraster i landskapet. Området har store naturverdier og opplevelseskvaliteter for friluftslivet, og bør bli del av en nasjonalpark eller...
51_ingress
– Innsjøer i Østmarka er reddet for friluftslivet
Nedre Romerike Vannverk AS planla å rive demningene i enden av Ramstadsjøen, Østbyputten og Åmotdammen, men Østmarkas Venner og mange andre mente at dette ville ødelegge innsjøene. Nå er innsjøene reddet:...
Delta digitalt på Østmarkas Venners årsmøte 20. april kl. 19.00
Styret i Østmarkas Venner inviterer alle medlemmer velkommen til årsmøte. På grunn av smittesituasjonen må vi arrangere årsmøtet digitalt. Vi håper at du allikevel ønsker å delta og gleder oss samtidig...
53_ingress
Nye, spektakulære naturreservater i Østmarka
Østmarka fikk sitt tredje naturreservat i november 2020 og ligger an til å få enda et reservat i løpet av 2021. – De to nye reservatene er preget av mye gammel skog og er til dels spektakulære, forteller...
54_ingress
– Eventyrlig furuskog, flotte utsikter og fredelige søkk
Området fra Langvannsbrenninga til Sør-Elvåga er vakkert og fritt for inngrep, og har store opplevelseskvaliteter for friluftslivet. Området bør innlemmes i den vestre delen av Østmarka nasjonalpark, mener...
55_ingress
– Et variert landskap med 15 verdifulle naturtyper
Et flott skogsområde omkring Eriksvann har et variert landskap, verdifulle naturtyper, furudominert naturskog, et mangfold av arter og stor opplevelsesverdi for friluftslivet. Området må derfor inkluderes...
Microsoft Word - Vedlegg 5 Visualisering
Trollstor transformatorstasjon truer turområdet Grønmo
I fjor ble Østmarka truet av planer om en motorvei i Markas østre randsone og en tverrgående tunell fra Nordre Follo til Lillestrøm. Nå har en gammel trussel kommet tilbake og blitt mer aktuell: En enorm...
57_ingress
ØV vil undersøke om Børter-hogst er ulovlig
Flere turgåere har klagd til Østmarkas Venner på en hogst i den nordøstre delen av Børter-skogen i Enebakk. Markaforskriften og skogstandarden PEFC stiller krav til hvordan skogeiere skal forvalte og drifte...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kunnskapshuller i kartleggingen av naturtyper i Akershus
BioFokus har lagd en oppdatert status for kartleggingen av naturtyper i Akershus-kommunene i Viken fylke. Den viser at arealer nær tettsteder er forholdsvis godt kartlagt, mens store og mer avsidesliggende...
59_ingress
Alt du vil vite om vassdragene i Østmarka
Visste du for eksempel at både Rundvann, Skjelbreia og Steinsjøen i Østmarka tilhører det samme vassdraget, som renner ut i Oslofjorden ved Moss? Lars-Evan Pettersson har undersøkt alle innsjøene mellom...
60_section1
– Østmarka-området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark
Norsk institutt for naturforskning har undersøkt det området i Østmarka som er aktuelt for en nasjonalpark og har levert en klar konklusjon: Området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark oppgitt i naturmangfoldloven,...
1 2 3 4 5 22