Brev til Energi- og Miljøkomiteen om Markaloven

På bakgrunn av at det i den offentlige debatten omkring Markaloven er skapt et ufullstendig bilde av friluftsinteressene i Marka, har undertegnede organisasjoner – herunder Østmarkas Venner sendt brev for å orientere Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget om sitt syn.

Les brevet