Ukategorisert

Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka

Planene for en nasjonalpark i Østmarka tok 22. juni et langt og viktig skritt framover. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide gjorde det klart at regjeringen anbefaler en stor nasjonalpark på til sammen 54 km2 i Østmarka. I tillegg skal tilgrensende områder på til sammen ca. 18 km2 vernes som friluftslivsområder etter markaloven. Tekst: Bjarne …

Regjeringen vil ha stor og kortreist nasjonalpark i Østmarka Les mer »

– Det viktigste er ikke bare å minnes, men å lære

Berit Reiss-Andersen hadde mange viktige budskap da hun holdt tale ved Milorg-bautaen på Sarabråten 7. juni, til minne om ni unge menn som mistet livet i kampen mot nazistene under annen verdenskrig. – Det aller viktigste er imidlertid ikke bare å minnes, men at vi også lærer av det som skjedde, sa hun. Milorg-bautaen ved …

– Det viktigste er ikke bare å minnes, men å lære Les mer »

– Naturverdiene i skogen kartlegges av næringsinteressene

– Myndighetene har overlatt ansvaret for å kartlegge naturverdiene i skogen til næringen, som har stor interesse i å hogge den. Det skriver Vårt Land-journalisten Turid Sylte i en kritisk og veldokumentert kronikk. Tekst: Bjarne Røsjø   – Det kan høres ut som alt er i den skjønneste orden i forvaltningen av norske skoger, med …

– Naturverdiene i skogen kartlegges av næringsinteressene Les mer »

Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer med skarp kritikk av Rælingen kommunes planer for oppdemming av Fjerdingbydammen, for å skaffe vann til kunstsnø-produksjonen i Marikollen. Planene vil få store negative konsekvenser for natur og miljø, skriver Statsforvalteren. Rælingen kommune presenterte tidlig i april en reguleringsplan for oppgradering av dagens turvei gjennom Brudalen fra Marikollen-området mot …

Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen Les mer »

ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. Industriell produksjon av kunstsnø, i strid med byggeforbudet i markaloven, vil også rasere ei myr som er av en sterkt truet naturtype. Østmarkas Venner reagerer med forferdelse og har sendt en skarp høringsuttalelse. Rælingen kommune begynte i 2014 å planlegge en beskjeden oppgradering av den …

ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka Les mer »

– Lykkelandet er truet og nye kriser banker på døren

Berit Reiss-Andersen, advokat og leder for Den Norske Nobelkomite, blir årets hovedtaler ved Milorg-bautaen på Sarabråten 7. juni. – Jeg kommer blant annet til å snakke om hvordan vår forestilling om Norge som et trygt lykkeland er blitt dramatisk endret i løpet av det siste året, forteller hun. Milorg-bautaen ved Sarabråten ble reist i 1946 …

– Lykkelandet er truet og nye kriser banker på døren Les mer »

ØV advarer mot hastverk med riving av dam i Fri-Elvåga

Dammen i nordenden av Fri-Elvåga må rehabiliteres, men Østmarkas Venner advarer mot det hastverket Oslo kommune legger opp til. Verken brukerinteressene, friluftslivet, naturverdien eller kulturminnene er tilstrekkelig vurdert, mener organisasjonen. Den nåværende dammen i nordenden av Fri-Elvåga stammer fra 1940-årene og tilfredsstiller ikke lenger de gjeldende kravene i damsikkerhetsforskriften. Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo …

ØV advarer mot hastverk med riving av dam i Fri-Elvåga Les mer »

Stolpejakt Nøklevann rundt

Stolpejakten er blitt en stor suksess etter starten i 2013, og nå har den populære mosjonsaktiviteten kommet også til Nøklevann i Østmarka. Oppsal Orientering og Østmarkas Venner har samarbeidet om å plassere elleve stolper på interessante steder rundt Nøklevann. Stolpejakt er en aktivitet som kombinerer turgåing, kultur, og opplevelser i naturen. Den fredelige jaktformen var …

Stolpejakt Nøklevann rundt Les mer »

Miljødirektoratet foreslår alternativer for nasjonalpark i Østmarka

Miljødirektoratet har nå gitt sine kommentarer til Statsforvalterens forslag til en kommende nasjonalpark i Østmarka. – Vi mener at det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Tekst: Bjarne Røsjø   Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i 2019 i oppdrag å utarbeide et høringsforslag til verneplan med …

Miljødirektoratet foreslår alternativer for nasjonalpark i Østmarka Les mer »