Ukategorisert

– Nasjonalpark i Østmarka vil lønne seg for samfunnet

Etableringen av en nasjonalpark i deler av Østmarka vil med stor sannsynlighet ha betydelige positive samfunnsøkonomiske virkninger, ifølge en ny fagrapport. Det vil også påløpe kostnader, men resultatene tyder på at nytten vil overstige kostnadene med god margin. Tekst: Bjarne Røsjø Statsforvalteren i Oslo og Viken bestilte tidligere i år en rekke fagrapporter som skal …

– Nasjonalpark i Østmarka vil lønne seg for samfunnet Les mer »

Østmarkas Venner lanserer elektronisk nyhetsbrev

Østmarkas Venner vil i løpet av september lansere et elektronisk nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta jevnlig en oppsummering av informasjon relatert til Østmarka på din e-post! Nyhetsbrevet vil inneholde en oversikt over de siste sakene vi har delt på våre nettsider, samt informasjon om kommende arrangementer.   I tillegg kommer vi til å …

Østmarkas Venner lanserer elektronisk nyhetsbrev Les mer »

Kulturminne-myndighetene i Oslo og Viken heier på nasjonalpark i Østmarka

Kulturminne-myndighetene i Oslo og Viken fylkeskommune ser positivt på at det blir opprettet en nasjonalpark i Østmarka, blant annet fordi den vil bidra til å sikre kulturminnene i området. Kulturmiljøene gir landskapet større opplevelsesverdi og bør veie tungt i forvaltningen av Østmarka, heter det i en ny rapport til Statsforvalteren. Statsforvalteren i Oslo og Viken …

Kulturminne-myndighetene i Oslo og Viken heier på nasjonalpark i Østmarka Les mer »

Blomsterfluene: Viktig og artsrik insektgruppe i Østmarka

Østmarka vurderes som en fremtidig nasjonalpark, og da er det positivt å kjenne til mest mulig av det artsrike insektlivet som fins i området. Det er nå registrert 75 arter av de fargerike blomsterfluene i Østmarka, og en av dem er en sjelden art med få funn i Norge. Blomsterfluene er vanligvis tallrike i skog …

Blomsterfluene: Viktig og artsrik insektgruppe i Østmarka Les mer »

Når skal rasering av naturskogen ta slutt?

Ved Ulvenseter på Haukåsen har en privat skogeier valgt å meie ned en 95 år gammel, opplevelsesrik naturskog i det populære turområdet langs blåstien mot Lauvtjern. Til tross for at et frivillig vern ville gitt adskillig mer penger i kassa hans.  Skogen som nå beklageligvis er hogget er omkranset av verneverdig skog som kan inngå i …

Når skal rasering av naturskogen ta slutt? Les mer »

– Nasjonalpark i Østmarka er en viktig sak for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide klatret opp i branntårnet på Kjerringhøgda 29. august, og etterpå var han helt klar: – Vi har for lengst bestemt oss, både nasjonalt og i de tilstøtende kommunene, for at vi støtter etableringen av en nasjonalpark i Østmarka, sa han. Det første tårnet på toppen av Kjerringhøgda ble reist på slutten …

– Nasjonalpark i Østmarka er en viktig sak for Arbeiderpartiet Les mer »

Rælingens ordfører hørte på ønsker om mer samarbeid i skogen

Både Østmarkas Venner, Rælingen friluftsråd og Midtre Rælingen Vel har kritisert hogsten i en mye brukt nærskog mellom Svarttjernet og Hektner-høgåsen. Rælingens ordfører Ståle Grøtte var fredag 6. august med på befaring i området, og mente etterpå at kommunen kan se nærmere på hvordan de håndterer interessekonflikter i Østmarka. Veiene og stiene inn til det …

Rælingens ordfører hørte på ønsker om mer samarbeid i skogen Les mer »

– Utsikten fra branntårnet var jo spektakulær!

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er på rundreise i flere av Norges nasjonalparker i sommer, og 11. juli var turen kommet til Østmarka. – Utsikten fra branntårnet på Kjerringhøgda var spektakulær og ga meg et godt inntrykk av verdiene vi snakker om å verne, sa Rotevatn etter turen. Østmarka har nemlig ikke fått sin nasjonalpark …

– Utsikten fra branntårnet var jo spektakulær! Les mer »

Frivillig vern som nasjonalpark hadde lønt seg, men skogeieren vil hogge ved Ulvenseter

En privat skogeier planlegger å hogge 95 år gammel skog i det populære turområdet mellom Haukåsen og Lauvtjern i Østmarka, til tross for at et frivillig vern ville gitt mer penger i kassa. Skogen er omkranset av verneverdig skog som kan inngå i en nasjonalpark, og hogsten grenser til Hauktjern-området som er vernet av hensyn …

Frivillig vern som nasjonalpark hadde lønt seg, men skogeieren vil hogge ved Ulvenseter Les mer »