Ukategorisert

Bryn

Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende Bryn – rammer for videre knutepunktutvikling. Høringsuttalelse

Rehabilitering av dammen på Mosjøen

I høst starter Friluftsetaten rehabilitering av damanlegget sør i Mosjøen i Enebakk kommune. Dette medfører midlertidig stenging av den blåmerkete stien som går fra Vangen til Rausjøgrenda og krysser dammen. Vannstanden i Mosjøen vil senkes med 1,4 meter og nedbørmengden etter at arbeidet er ferdig, vil avgjøre hvor raskt vannstanden kommer tilbake til det normale …

Rehabilitering av dammen på Mosjøen Les mer »

Smalvollvn. 20

Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endret reguleringsplan for Smalvollveien 20. Høringsuttalelse

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv

Østmarkas Venner mener det fremlagte utkastet er et velskrevet og grundig dokument, som bør kunne brukes aktivt i arbeidet for å fremme friluftslivet i hovedstaden. Vi verdsetter at det nå lages en egen kommunedelplan for friluftsliv for Oslo kommune og håper at dette vil styrke friluftslivets muligheter ved tildeling av spillemidler. Østmarkas Venners kommentarer til …

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Les mer »

Ønsker skytebane på Godlia

Omstridte Prinsdal skytebane kan bli flyttet inn i Østmarka. Nordstrand Skytterlag og naboene vil utrede en ny skytebane på Godlia nær Klemetsrud. Les mer hos NRK

Oslos vakreste vann

Lutvann, Lutvann, Lutvann, sier Steinar Saghaug med stadig høyere røst. Det er kanskje overflødig å si at lederen i Østmarkas Venner får vann på mølla? Les mer i Dagsavisen

Kulturlandskap i Østmarka

Norges Vel har i samarbeid med Friluftsetaten satt i gang flere kulturlandskapsprosjekt på gamle plasser i Østmarka. Les mer om Sørli og Smeden i artikkelen hentet fra «Nytt fra Østmarka» nr. 2/2004. 2004

Grønmo fyllplass

Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endring av reguleringsbestemmelser for Grønmo fyllplass. Les høringsuttalelsen her

Grønmo avfallsanlegg og golfbane

Høringsuttalelser fra Oslo og Omland Friluftsråd vedrørende Endring av reguleringsplan for Grønmo avfallsanlegg og Grønmo golfbane – varsel om endring av reguleringsplan. Høringsuttalelse ang Grønmo avfallsanlegg Høringsuttalelse ang Grønmo Golfbane