Helga Gunnarsdóttir er ØVs nye leder

Helga Gunnarsdóttir er ØVs nye leder, etter at hun ble valgt med akklamasjon på årsmøtet tirsdag 28. mars. – Jeg er stolt av at jeg skal lede et dyktig styre i en forening som har gjennomslag og nyter stor respekt, sier hun.

ØVs leder gjennom de siste årene, Johan Ellingsen fra Enebakk, hadde på et tidlig tidspunkt varslet valgkomiteen om at han ville overlate lederklubba til nye krefter. Valgkomiteen fant det da naturlig å spørre ØVs nestleder siden 2011 om hun ville overta som leder, og det takket hun ja til.

Helga Gunnarsdóttir ble dermed ØVs første kvinnelige leder, valgt med akklamasjon på årsmøte i en organisasjon som seiler i medvind og står samlet om en rekke viktige saker. Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, holdt en tale ved starten på årsmøtet og sa blant annet at ØV oppfattes som «en konstruktiv og løsningsorientert gjeng». Berg gjorde det også klart at det rødgrønne byrådet i Oslo deler ØVs syn i mange saker.

– Noen vil nok mene at det var på høy tid at ØV fikk en kvinnelig leder, nesten 51 år etter at organisasjonen ble stiftet. ØV er forresten ikke alene blant marka- og miljøorganisasjonene om å ha mangel på kvinnelige ledere, men ØV utmerker seg med å ha vært meget flinke til å rekruttere flinke kvinner inn i styret siden vedtektene ble endret i 2003. Siden 2011 har vi også hatt en god fordeling med leder og nestleder av hvert sitt kjønn, sier Gunnarsdóttir.

Johan har betydd ekstremt mye

– Det er jo litt vemodig å overta lederklubba fra Johan, som har gjort en strålende jobb som leder de siste seks årene! Det står også en enorm respekt av at han var nestleder i 11 år før det igjen, og til sammen har han nesten 30 års fartstid som aktiv eller tillitsvalgt i organisasjonen vår. Han har betydd ekstremt mye for organisasjonen, og vi er derfor veldig glade for at Johan fortsetter som styremedlem. Det var for øvrig en ekstra stor glede for meg å foreslå for årsmøtet å utnevne ham til nytt æresmedlem, tilføyer hun.

Kristin Lund er nytt styremedlem, mens Silje Helen Hanssen går fra styret til valgkomiteen. Foto: Steinar Saghaug.

Helga Gunnarsdóttir tilføyer at hun vil videreføre Johan Ellingsens og det tidligere styrets linje. Styret i Østmarkas Venner er for øvrig preget av stor stabilitet. Silje Helen Hansen gikk ut av styret etter to år, da hun venter barn til høsten, og ble erstattet av Kristin Lund – kjent blant annet fra kampen mot aktivitetssonene i Oslo. Inger Tangen gikk ut av styret som varamedlem etter det som må kalles lang og tro tjeneste, og blir erstattet av Bente Lise Dagenborg – som har vært varamedlem i én periode tidligere.

Inger Tangen fra Lørenskog har vært styremedlem i ØV i ti år men fant tiden inne til å si takk for seg. Foto: Steinar Saghaug.

Styret består etter valgene av: Helga Gunnarsdóttir (leder), Johan Ellingsen, Kjell Erik Sandberg, Sigmund Hågvar, Ingunn Lian Nylund, Kristin Lund og Bjarne Røsjø. Nestleder blir konstituert på det første styremøtet etter påske. Varamedlemmer er Bjørnar Thøgersen, Haakon Aaen og Bente Lise Dagenborg.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen i ØV velges for ett år av gangen. Øyvind Pettersen blir ny leder av valgkomiteen, som i tillegg består av Silje Helen Hansen og Ingvild Melvær Hanssen. De utgående medlemmene, Patrick Goebel og Jan Olav Nybo, hadde sittet i henholdsvis fem og sju år og kunne derfor takke for seg med svært god samvittighet – og fikk blomster og en varm takk for innsatsen. Alle valg skjedde med akklamasjon – og det tar både det gamle og det nye styret som en tillitserklæring fra årsmøtet. 
 

Les mer:

– Aktivitetssonene skal ut av kommuneplanen!

Den fredelige rabulisten slakker litt på farten