Delseier for miljøet

Østmarkas Venner er orientert i brev fra Enebakk kommune om at Børter Gård DA i brev har opplyst at «de påklagede porter, portstolper og gjerder i Fudalen og ved Furubråten er fjernet».

Østmarkas Venner tolker dette som at Børter Gård DA forhåpentligvis nå velger å ta til fornuften og slutter med oppsetting av sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka. Dette er en foreløpig seier for allmennhetens rettigheter i Marka vår, sier Steinar Saghaug leder i ØV. Vi har merket oss at Børter Gård DA igjen kan komme til å forsøke oppsatt stengsler i utmark, men mener fortsatt at dette vil være i strid med Lov om Friluftsliv og at Enebakk kommune da må stoppe det. Østmarkas Venner vil fortsatt stå vakt om turfolkets selvsagte rett til å benytte også denne viktige delen av Østmarka!

Les mer i RB