Delta digitalt på Østmarkas Venners årsmøte 20. april kl. 19.00

Styret i Østmarkas Venner inviterer alle medlemmer velkommen til årsmøte. På grunn av smittesituasjonen må vi arrangere årsmøtet digitalt. Vi håper at du allikevel ønsker å delta og gleder oss samtidig til å se våre trofaste medlemmer igjen høsten 2021.

Påmelding til møtet finner du nederst på denne siden. Møtet er kun for medlemmer og lenke til møtet og informasjon om hvordan du logger deg på sendes deg på e-post i forkant av møtet. Frist for påmelding er satt til søndag 18. april kl. 16.00!

Sakspapirer med årsberetning og regnskap er sendt våre medlemmer som en del av «Nytt fra Østmarka» nr. 1 2021, som også er tilgjengelig her.

Dagsorden:
1. Valg av dirigent
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
4. Innkomne forslag (Ingen)
5. Fastsettelse av kontingent
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2021
7. Valg

Foredraget  «På kryss og tvers i Østmarka» ved Kjell Erik Sandberg, Lars Lindland og Bjørnar Thøgersen må dessverre utgå, men settes opp igjen ved en senere anledning.

Velkommen!

Det er nå stengt for påmelding.