Elvestuen tar viktig skritt på veien til nasjonalpark i Østmarka

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kunngjorde søndag at regjeringen nå starter arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka. Dette er et viktig skritt på veien mot en nasjonalpark i Østmarka, som ble foreslått av Østmarkas Venner i 2012.

Ola Elvestuen lanserte nyheten da han åpnet Markadagen ved Skullerudstua søndag 4. mars. Han har selv stor tro på at Østmarka inneholder de verneverdiene som trengs for å etablere en nasjonalpark, og fortalte seinere til Aftenposten at han tror på at nasjonalparken kommer til å bli realisert i løpet av de neste fem årene.

­­– Dette var en fantastisk nyhet for oss og alle de andre organisasjonene og menneskene som har støttet saken, sier en svært lettet styreleder i Østmarkas Venner (ØV), Helga Gunnarsdóttir.

En merkedag for alle Østmarka-venner

– Siden Venstre gikk inn i regjeringen, har vi bare ventet på at Elvestuen skulle levere i nasjonalparksaken. Den 4. mars vil gå inn i historien som en merkedag for alle som har arbeidet for nasjonalpark i Østmarka. Den gledelige nyheten kommer til å bli feiret ekstra på vårt årsmøte 20. mars, tilføyer Gunnarsdóttir.

Ideen om en nasjonalpark i Østmarka ble lansert for snart seks år siden, nærmere bestemt 14. mai 2012. Da hadde styret i ØV jobbet med ideen i noen måneder, før den ble presentert for Ola Elvestuen, daværende miljøbyråd i Oslo.

– Han støttet varmt opp om ideen. Et enstemmig byråd la senere saken fram for bystyret i Oslo, som to ganger har vedtatt at de ønsker å etablere nasjonalpark på Oslo kommunes skogseiendom, forteller ØV-lederen.

Nå har saken modnet

I løpet av årene som har gått siden 2012 har saken modnet, og det er nå flertall i alle kommunene rundt Østmarka – med unntak av Enebakk. Saken har hittil strandet på at ulike regjeringer mener at det skal være lokalpolitisk enighet om etablering av en nasjonalpark.

– Etter valget i høst har styret i ØV derfor vært spente på om Ola Elvestuen ville gå inn i regjeringen, og hva en ny regjeringsplattform ville inneholde angående saken. Fulle av forventning fulgte vi derfor regjeringsforhandlingene på Jeløya, og jubelen stod i taket da vi leste hva det sto i plattformen, forteller Gunnarsdóttir.

Der sto det nemlig at regjeringen ville vurdere en supplering av nasjonalparkplanen. Det sto også at «…lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)». Det var en nokså klar melding, som altså ble enda klarere da Elvestuen lanserte nyheten på Markadagen.

Østmarka har nasjonale verdier

Elvestuen understreket at Østmarka har nasjonale verdier som vi må ta vare på. Videre la han vekt på at det er viktig å verne sammenhengende områder av en viss størrelse og omfang. Han sammenlignet Østmarka nasjonalpark med et smykke for Oslo og omegnskommunene, på lik linje som Munchmuseet.

– En nasjonalpark vil sikre viktige kultur- og naturverdier for Oslos befolkning i mange generasjoner. I dag er det ikke full lokalpolitisk enighet om opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, men jeg mener det er tilstrekkelig oppslutning til å utrede naturverdiene i området. Når denne kartleggingen er gjennomført, vil jeg ta stilling til om det skal startes en formell verneplanprosess med sikte på å opprette nasjonalpark i Østmarka, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Naturverdiene må kartlegges

Regjeringen har sendt ut en pressemelding som understreker at initiativet er i tråd med Jeløya-plattformen, og at regjeringen nå ønsker å utrede om det er naturfaglige verdier som kvalifiserer til status som nasjonalpark i Østmarka. Det er 39 nasjonalparker på Fastlands-Norge, men ingen i de sentrale barskogområdene på Østlandet.

Før oppstart av en formell verneplanprosess, må naturverdiene kartlegges. Naturmangfoldloven stiller strenge krav. En nasjonalpark skal være et større naturområde med spesielle kvaliteter, og hvor det ikke er tyngre tekniske inngrep. Det må derfor gjennomføres naturfaglige utredninger for å dokumentere om området tilfredsstiller kravene som naturmangfoldloven stiller, heter det pressemeldingen.

Håper på rask kartlegging

Helga Gunnarsdóttir opplyser at det blir Fylkesmannen i Oslo og Akershus som kommer til å få i oppdrag å forestå kartleggingen.

– Jeg håper at kartleggingen blir gjennomført i sommer, slik at vi raskt får på plass et kunnskapsbasert faktagrunnlag som et utgangspunkt for videre prosess. I 2019 blir Oslo europeisk miljøhovedstad. Mitt håp er at verneprosessen blir igangsatt allerede til neste år, slik at hovedstadsområdet kan vise fram en kommende nasjonalpark i Østmarka som juvelen i kronen, sier Gunnarsdóttir.

Sverre M. Fjelstad hadde ideen

Selv om Østmarkas Venner lanserte det formelle forslaget om en nasjonalpark i 2012, er selve ideen mye eldre.

– Det er nå mer enn 70 år siden den legendariske naturfotografen og fjernsynspioneren Sverre M. Fjelstad skrev stil på skolen og forklarte hvorfor det burde opprettes en nasjonalpark i Østmarka. Jeg har ikke rukket å snakke med Sverre ennå i dag, men i dag tror jeg at han er meget glad og fornøyd. Ingen har betydd mer for flere generasjoners forhold til naturen og Østmarka enn ham, og vi er stolte av at vi har bidratt til å videreføre den tanken som han lanserte mens han ennå var en meget ung mann, sier Gunnarsdóttir.

Les mer:

Første steg mot nasjonalpark i Østmarka (regjeringen.no)

Regjeringen starter jobben med å etablere nasjonalpark i Østmarka (aftenposten.no)