En hyllest til Hauktjern friluftslivsområde

I forbindelse med markeringen av Markalovens 5 års jubileum 29. august 2014, ønsket Østmarkas Venner å lage en multimediahyllest til friluftslivsområdet Hauktjern.

Opprettelsen av verneområder etter § 11 i Markaloven er, etter Østmarkas Venners syn, det mest positive som har skjedd i løpet av disse fem årene.

Østmarkas Venners hyllest til Hauktjern friluftslivsområde kan du se her.

Østmarkas Venners hyllest til Hauktjern friluftslivsområde kan du se her.