Enebakk Avis setter søkelyset på Ekebergdalen-konflikten

Enebakk Avis har i utgaven for 29. november satt et skarpt søkelys på en konflikt som har ulmet i Enebakk i årtier: Den manglende adkomsten til Østmarka fra Ekebergdalen. – Vi synes det er flott at lokalavisa tar opp en så viktig og vanskelig sak. Nå blir politikerne nødt til å følge opp, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Enebakk Avis bruker hele fire sider og en leder i papirutgaven til å belyse konflikten i Ekebergdalen, hvor allmenhetens adgang til Østmarka i minst 20 år har vært sperret med gjerder og skilt om  at turgåere er uønsket. Avisa har blant annet intervjuet 15 turgåere som sier at de er blitt jagd eller trakassert av grunneierne på Børter gård. En av turgåerne, Jan Rodahl fra Flateby, forteller at han så frem til en rolig treningstur i Marka. I stedet fikk han sykkelen ødelagt og ble bedt om å legitimere seg en rasende grunneier på Børter gård, skriver avisa.

Men avisa har også latt den annen part komme til orde. – Det er ingen som kan ta oss for brudd på friluftsloven. Derfor prøver de å ta oss på straffeloven, sier Christian Oppegård på Børter til Enebakk Avis. Han mener også at de som kommer via gårdstunet er provokatører, mens sønnen Hans Christian Oppegaard hevder at to bøter for brudd på straffelovens paragraf 390a (om «Hensynsløs adferd») skjedde etter falsk forklaring.

Men avisas lederartikkel etterlater ingen tvil om hvor redaktøren mener at ansvaret ligger: «Dessverre ser det ut til at grunneierne på Børter ser ut til å vinne fram med sin truende adferd overfor turgåere. Det hjelper lite at politiet oppfordrer turgåere til å anmelde slike forhold, når de bare fører til henleggelse. Det eneste som kanskje kan få statsadvokaten til å tenke annerledes er hvis antall anmeldelser for truende adferd skulle øke fremover», heter det i lederartikkelen.

Konflikt i mer enn 20 år

Det har gått mer enn 20 år siden Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd første gang tok opp konflikten i Ekebergdalen, som også har vært omtalt i både Enebakk Avis og andre medier flere ganger. Men i løpet av høsten 2018 har det omsider kommet ny bevegelse i saken, etter at Østmarkas Venner løftet temaet i en høringsuttalelse om Enebakks Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i slutten av mai.

I det opprinnelige planutkastet fra kommunen var ikke den fastlåste konflikten i Ekebergdalen nevnt med et ord, noe styret i Østmarkas Venner reagerte på.

– Vi så derfor en mulighet til å ta opp saken på ny. Da vi leverte vår høringsuttalelse påpekte vi derfor at den manglende adkomsten til Østmarka gjennom Ekebergdalen var den viktigste saken å løse for friluftslivet i Enebakk, forteller Helga Gunnarsdóttir.

Lokalavisa følger opp

Da den endelige versjonen av planen ble lagt fram for politisk behandling, var adkomsten fortsatt ikke nevnt.

Men alle de andre tekst- og tiltaksinnspillene fra Østmarkas Venner var prioritert. ØV-styret skrev da en leder i medlemsbladet Nytt fra Østmarka og en kronikk i Enebakk avis, som ble lest av mange – inkludert politikerne i Enebakk. Kronikken ble også delt på nettet rett før kommunestyremøtet. Saken ble utsatt, og på neste kommunestyremøte ble det gjort et gledelig vedtak, mot to stemmer fra Høyre. I flertallsvedtaket het det følgende:

Enebakk kommune går i dialog med grunneierne på Ekeberg og Børter med sikte på å få på plass en trasé fra Sandhaugen til et egnet krysningspunkt over elva til skogsbilveien mot Forfoten.

– Vi i Østmarkas Venner betraktet dette vedtaket som en stor seier, som innebar at politikerne signaliserer en positiv tilnærming til å løse en konflikt som har ulmet i kommunen i mer enn 20 år. Nå har vi store forventninger til at kommunen sørger for at det blir anlagt en turvei langs elva opp Ekebergdalen, som går utenom gårdstunene på både Børter og Ekeberg, sier Helga Gunnarsdóttir.

– Og vi forventer at grunneierne slutter å antaste turgåere som går i utmarka på eiendommen. Oppslaget i Enebakk Avis har dokumentert de personlige kostnadene ved denne gamle konflikten på en grundig og god måte. Vi er enige med Enebakk avis i at de som opplever å bli antastet bør anmelde forholdet.  Enebakkingene kan være stolte av å ha en så god lokalavis med modige journalister, sier Helga Gunnarsdóttir.

Reportasjen og lederartikkelen i papirutgaven av Enebakk Avis er tilgjengelig på nettet, bak en betalingsmur. Her: https://www.enebakkavis.no/vis/utgaver/eavis/