Enebakk som fanesak

Østmarkas venner vil kjempe for tilgangen til marka. Artikkel i Enebakk Avis.