Eventyrlig tur til Lutvann og Puttdalen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Østmarkas Venner (ØV) inviterer til «Eventyrlig tur til Lutvann og Puttdalen», onsdag 11. september 2013 kl. 17.30.

Turen starter ved bommen i turveien til Lutvann i Ole Messeltsvei ved Lutvann leir. Turen med mange stopp og rast underveis regner vi med avsluttes samme sted ca. kl. 21.00.

Turleder er Steinar Saghaug fra Østmarkas Venner.  Øivind Grimmer fra NOA orienterer om “eventyrskogvernet”. 

Eventyrskogvernet: Markaloven åpner for å verne områder (eventyrskoger) som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Fire områder i Oslomarka er ferdigbehandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og verneforslaget er oversendt Miljøverndepartementet. To av disse, Hauktjern og Spinneren, ligger i Østmarka og er fremmet av ØV med støtte fra NOA. Mens vi venter på at Kongen i statsråd bekrefter vernet, «feirer» Østmarkas Venner og NOA vern av Østmarkas eventyrskoger på forskudd.

Turrute: Følge turveien fra bommen langs Lutvann leir forbi Fagerholt til nordenden av Lutvann. Stien langs vannet til badeplassen ved Lut. Blåmerket sti fra Lut forbi Kjerringmyr til plassen Grønlia hvor det blir en rast. Derfra følges blåmerket sti til Nordre Puttjern og videre til Søndre Puttjern. Videre opp Puttdalen til vi møter blåmerket sti fra Haukåsen. Følge sti sydover langs et høydedrag til et mindre kjent flott utsiktspunkt på østsiden av Lutvann hvor vi på en god kveld ser fjorden og byen. Derfra følger vi en blåmerket sti mot nord ned til badeplassen ved Lut og tar farvel med Lutvann og tar turveien tilbake til Ole Messeltsvei ved Lutvann leir.

Dette er anledningen til å oppleve nordre del av Østmarka i all sin eventyrlige skjønnhet, typiske Østmarka-terreng med langsgående høydedrag og dype daler, Østlandets klareste vann, verneverdige områder, gammelskog, kulturhistorie og der hvor «Romeriksporten punkterte Østmarka» med Puttjern og mye annet … i hyggelig turlag.

Ta med matpakke og drikke! Godt fottøy!  Turen er gratis – INGEN PÅMELDING

T-bane til Haugerud og buss eller til Trosterud kan benyttes. Sjekk Trafikanten!

Det er ikke “veldig gode” parkeringsmuligheter i området, men den som leter finner.

Østmarkas Venner: http://www.ostmarkasvenner.no/
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA): http://naturvernforbundet.no/noa/ 

For eventuelle spørsmål og kommentarer: 

Steinar Saghaug, mobil 913 72 242, e-post: steinar@saghaug.no

Østmarkas Venner: http://www.ostmarkasvenner.no/

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA): http://naturvernforbundet.no/noa/ 

Steinar Saghaug, mobil 913 72 242, e-post: steinar@saghaug.no