Frihetskjempere minnes ved Sarabråten 10. juni

Det første arrangementet til minne om ni unge frihetskjempere som ble ofre for Gestapo i februar 1945, ble holdt da Milorg-bautaen ved Sarabråten ble avduket i junidagene i 1946. Okkupasjonshistorikeren professor emeritus Ole Kristian Grimnes holder hovedtalen under årets arrangement 10. juni.

Milorg-bautaen på Sarabråten er reist til minne om ni unge Milorg-jegere som ble ofre for to Gestapo-aksjoner 13. februar 1945. I løpet av denne ene dagen ble to Milorg-jegere skutt, mens sju ble arrestert og senere henrettet. Etter krigen mente kameratene i Milorg-tropp 13132 at Østmarka ville være et godt sted for et minnesmerke. De ble derfor enige om å reise en bauta ved Sarabråten, og denne ble avduket ved et stort arrangement 16. juni 1946.

Milorg sto deretter for arrangementet i 20 år, før ansvaret ble overlatt til velforeningen på Bøler og enda senere til Østmarkas Venner. Arrangementet samler regelmessig opptil 500 deltakere, med et ekstraordinært stort oppmøte da Kong Harald V bidro til å samle over 1200 tilhørere i 2001. Neppe noe annet privat arrangement ved andre krigsminnesmerker har vært gjennomført hvert år helt fra krigens tid og har samlet så mange deltakere.

– Vi er svært glade for at Ole Kristian Grimnes har påtatt seg å holde dagens tale, slik at vi kan videreføre tradisjonen med høyprofilerte arrangementer til ære for våre tapre frihets-kjempere. Grimnes har arbeidet spesielt med andre verdenskrig og norsk okkupasjonshistorie og har skrevet flere bøker om temaet, forteller Kai Ekanger i Østmarkas Venner.

Ole Kristian Grimnes har vært professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo og er i dag pensjonist. Han har utgitt flere bøker og artikler om norsk historie under den annen verdenskrig, har skrevet en biografi om industrigründeren Sam Eyde og arbeider nå med 1800-tallets norske flagghistorie.

Kai Ekanger har for øvrig stått i ledelsen for Milorg-arrangementet ved Sarabråten helt siden 1967, først på vegne av Bøler velforening og deretter på vegne av Østmarkas Venner. Han har med andre ord rekruttert kjente hovedtalere til arrangementet i 48 sammenhengende år.

Minnestunden på Sarabråten avholdes tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00. Mer informasjon finner du her.

Kontaktperson:

Kai Ekanger, Østmarkas Venner.
Tlf.: 22 26 35 30 /  90 54 11 66. Epost: Ka-ekang@online.no

Minnestunden på Sarabråten avholdes tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00. Mer informasjon finner du her.

Kai Ekanger, Østmarkas Venner.
Tlf.: 22 26 35 30 /  90 54 11 66. Epost: Ka-ekang@online.no