– Friluftslivet er en viktig del av vår kultur

Friluftslivet er en viktig del av vår kultur. Friluftslivet er en del av vår identitet og noe viktig som vi må ta vare på, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft ved åpningen av konferansen «Forskning i friluft». 

Det var organisasjonen Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) som arrangerte konferansen på Lillehammer 27. og 28. januar 2015. Hensikten var å samle landets dyktigste friluftsforskere til en utveksling og formidling av ny kunnskap på fagfeltet.

Statsråden kom i sin tale blant annet inn på debatten om opprettelse av nye naturreservater i Oslomarka.

– Det er behov for mer kunnskap om ulike ferdselsformers innvirkning på naturverdier. Spørsmålet er for eksempel aktualisert knyttet til opprettelse av nye naturreservater i Oslomarka. Her pågår det – som dere kanskje har registrert – en heftig debatt om mulige konflikter mellom organisert friluftsliv og verneinteresser. Vi verner for å bevare, men vi verner også for å sikre tilgang til naturen. Derfor bør vi unngå å ha strengere restriksjoner enn nødvendig i verneområdene, sa Tine Sundtoft.

Mer kunnskap om slitasje fra sykling

– Det pågår allerede noe forskning på vannsportaktiviteter som surfing og brettseiling og påvirkning på verneverdier i sjøfuglreservater. Jeg ønsker meg et bedre kunnskapsgrunnlag på dette området, herunder blant annet på slitasje fra sykling og organiserte friluftslivsaktiviteter i verneområdene, tilføyde statsråden.

Statsråd Sundtoft la også vekt på at regjeringen nå jobber med en ny stortingsmelding om friluftsliv. Det er 14 år siden den forrige meldingen, og det er behov for en ny gjennomgang.

– Meldingen vil beskrive hvor friluftslivet står i Norge i dag. Den vil se på endringer og utviklingstrekk. Meldingen skal også, ut fra dette, fastsette de nasjonale målene i friluftslivsarbeidet. Den skal utforme en politikk for friluftslivsarbeidet i årene fremover, som er tilpasset dagens samfunn og dagens utfordringer. Regjeringen tar sikte på å fremme meldingen for Stortinget vinteren 2016. Det er viktig for regjeringen å lage en stortingsmelding som er kunnskapsbasert. Virkemidler og prioriteringer skal fastsettes ut fra oppdatert forskning, sa Sundtoft. 

Les hele talen på regjeringens nettsider

Les en omtale av hele konferansen på Norsk Friluftslivs nettsider