Gode Østmarka-nyheter i Oslo-budsjettet

Da Oslos byråd 28. september la fram sitt budsjett for 2017 og Behovsplan for idrett og friluftsliv, var det mange ting å glede seg over for oss i Østmarkas Venner.

Flere av våre forslag til friluftsfolket har nå kommet gjennom nåløyet:

  • Sørli besøksgård får 6 millioner kroner
  • Grønlihytta skal opprustes til Marka-stue
  • To gode toaletter skal bygges (ved Nøklevann og Ulsrudvann)
  • Østmarkas Venner får kr 100.000 i driftsmider for første gang

Det blir besøksgård

Byrådet mener at det bør etableres ytterligere en besøksgård i Oslo, for å dekke behovet for besøksgårder i Oslo. De påpeker at interessentdialogen som er gjennomført i forbindelse med en konseptevaluering og utarbeidelse av behovsplanen, viser at etablering av en besøksgård på Sørli ved Nøklevann bør prioriteres.

Byrådet påpeker at Sørli er et lite, og godt bevart, småbruk ved Nøklevann i Østmarka.

– Småbruket ligger lett tilgjengelig rett innenfor boligbebyggelsen i Østensjø bydel. Sørli skal bli et turmål for skoler og barnehager og en sosial møteplass for beboere i nærliggende bydeler. De seks millionene som er avsatt til Sørli besøksgård vil gå til rehabilitering av dagens bygningsmasse (våningshus og låve), tilkobling til vann- og avløp (nødvendig for en fremtidig besøksgård og rehabilitering av våningshus), dyrkningsprosjekt på utmarksarealene og eventuelt gapahuk eller lignende, skriver byrådet i sin Behovsplan for idrett og friluftsliv for 2017-2020.

– Styret i Østmarkas Venner er meget fornøyd med at vi har fått gjennomslag for disse viktige tiltakene for friluftslivet i nærområdene i Østmarka. Vi har blant annet i over 10 år jobbet for besøksgård på Sørli, sier ØVs nestleder Helga Gunnarsdóttir.

– At vi for første gang får driftsmidler til ØV – uten å ha utøvd politisk press for å få det – viset at Byrådet ser og setter pris på den innsatsen ØV gjør for naturvern og friluftsliv, tilføyer Gunnarsdóttir.

Les også:

ØV jobber for friluftslivet i Østmarka