Grønmo fyllplass

Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endring av reguleringsbestemmelser for Grønmo fyllplass.

Les høringsuttalelsen her