Ikke spre krepsepest til Østmarkas vann og vassdrag

Den meget smittsomme og dødelige krepspesten er påvist fra Tangenelva nedstrøms demningen ved utløpet av innsjøen Våg i Enebakk og nedover i Vansjø/Hobølvassdraget. Den øvre delen av dette vassdraget er Langenvassdrag, Sværsvann og Setertjern og opp til Rundvann og Smalvann ved Østmarkskapellet.

Mattilsynet vil så snart som mulig innføre forbud mot krepsing ved å fastsette en soneforskrift. Forskriften vil i tillegg omfatte andre aktiviteter som kan spre krepsepestsmitte til andre områder. Dette vil innebære at all krepsing i dette området skal opphøre umiddelbart fra dette tidspunktet.  Det vil heller ikke være tillatt å ta med kreps eller fisk, enten de er levende eller døde, og ei heller transportere vann og alle typer fiskeredskap og båter m.m. til andre vassdrag og områder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten. Smittefaren vurderes som høy og Mattilsynet appelerer til publikum om å allerede nå stoppe krepsingen i dette området og å følge smitteforebyggende råde i påvente av at forskriften blir vedtatt. 

Du må:

  • desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag
  • benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i
  • melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet

Følgende desinfiseringsmetoder kan benyttes:

Tørking i badstu ved minst 70°C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.

  • Desinfisering med Virkon S.
  • Vasking med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit : 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
  • Vasking med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 min. ved spraying/vasking.
  • Frysing: -10°C i minst ett døgn.
  • Koking under lokk i minst 5 min.

Østmarkas Venner oppfordrer alle til å følge Mattilsynets råd, samt å spre nyheten videre.

Les mer om saken hos:

Mattilsynet:
http://www.mattilsynet.no

Veterinærinstituttet:
http://www.vetinst.no/

Brosjyren KREPS OG KREPSING