Inviterer til tur i eventyrskogen Spinneren

Regjeringen bestemte høsten 2013 at Spinneren-området i Østmarka skulle vernes som friluftslivsområde. Nå kan du bli med på tur til denne «eventyrskogen» søndag 11. mai, for å se hva som gjør området så verdifullt at det ble vernet.

Da Markaloven ble behandlet i Stortinget i 2009, ble den vedtatt med en egen lovhjemmel for vern av særskilt viktige friluftslivsområder. Lovhjemmelen gjorde det mulig å verne områder mot skogsdrift og andre naturinngrep, for å sikre folk muligheten til gode friluftslivs-opplevelser. I skogvernet for øvrig er det områdenes verdi for det biologiske mangfoldet som er det sentrale.

Norges første friluftslivsområder

I de vernede friluftsområdene skal også fremtidige generasjoner få muligheten til å vandre i skogen og oppleve stillhet og ro, gjerne like ved der de bor. Den nye lovhjemmelen ble anvendt for første gang i 2013, da regjeringen vernet Spinneren og tre andre områder i Oslomarka. Vedtaket om å verne Spinneren kom etter et forslag fra Østmarkas Venner (ØV).

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven av 2009 vil ivareta området i et langsiktig perspektiv.

Møt opp ved Sandbakken

De som vil være med på tur for å oppleve Spinneren friluftsområde, kan møte opp på parkeringsplassen ved markastuen Sandbakken søndag 11. mai. kl. 10. Veien til Sandbakken – Sandbakkveien – tar av nordover fra Enebakkveien (riksvei 155) ca. 4,5 km sørøst for Klemetsrud skole.

Turen varer ca. 3 timer og avsluttes på Sandbakken. Ta med lunsjpakke og drikke. Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner er guide. 

Spinneren-området omfatter til sammen ca. 3,5 km2 i området Sølvdobla, Dølerud, Spinneren og Svartdalen. Etter anmodning fra ØV er området også utvidet østover til Torsmosen, Tretjerna og Torsnabben og videre til den idylliske Nordre Svanefoss. 

De tre friluftslivsområdene som ble vernet samtidig med Spinneren er: Hauktjern-området i Østmarka, samt Skjennungsåsen og Godbekken i Nordmarka.

Kontaktinformasjon:
Sigmund Hågvar, styremedlem Østmarkas Venner. Tlf: 917 14 510

Bildet øverst viser den trolske og særegne Svartdalen som er del av det vernede Spinneren-området. Svartdalen ligger et par kilometer nord for Sandbakken.