Johan Ellingsen nytt æresmedlem i Østmarkas Venner

Johan Ellingsen – leder i ØV de siste seks årene og nestleder i 11 år – ble utnevnt til æresmedlem på foreningens årsmøte 28. mars. De ca. 120 årsmøte-deltakerne reagerte med stående ovasjoner da styrets forslag ble lagt fram.

Den formelle gangen når ØV utnevner æresmedlemmer, er at styret utarbeider et begrunnet forslag som blir lagt fram for årsmøtet til vedtak. Utnevnelsen henger meget høyt, og den 50 år gamle organisasjonen med mer enn 4000 medlemmer har nå (inkludert Ellingsen) ni æresmedlemmer.

Det var ØVs nyvalgte leder, Helga Gunnarsdóttir, som hadde gleden av å foreslå det nye æresmedlemmet og gjengi styrets begrunnelse. Johan Ellingsen fra Flateby i Enebakk ble medlem i Østmarkas Venner (ØV) i 1989, og da hadde han allerede et par tiårs naturvern-engasjement bak seg i Naturvernforbundet og i det som ble kalt snm – Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern.

Har betydd veldig mye

– For 17 år siden ble han styremedlem og samtidig valgt som nestleder i Østmarkas Venner, og han overtok som leder for seks år siden. På dette årsmøtet takker han av som formann, blant annet av helsemessige årsaker, men vi er veldig glade for at han fortsetter som ordinært styremedlem, sa Gunnarsdóttir. Opptil flere av tilhørerne ble så rørt at de måtte tørke seg i øyekroken mens de hørte begrunnelsen, som illustrerer hvor mye både mennesket og fagmannen Ellingsen har betydd for organisasjonen.

Johan Ellingsen er nemlig blant annet mannen som var pådriver for å  redde husmannsplassen Bøvelstad, som ligger ved Støttumfjorden i nordenden av Børtervann. Et omfattende restaureringsarbeid ble satt i gang i 2007 og Johan var primus motor, og i 2011 kunne den gamle plassen åpnes som DNT-hytte. De årlige slåttetreffene som Johan har styrt sammen med kulturlandskapsgruppa, har restaurert og bevart kulturlandskapet omkring.

Det ble stående ovasjoner da ØVs årsmøte hørte forslaget om å utnevne Johan Ellingsen til nytt æresmedlem. Foto: Bjarne Røsjø.

– Johan er et sosialt dyr som får folk til å bidra, og til å trives. Samtidig brenner han for selve naturen og makter å se ting i langsiktig perspektiv. Han var økobonde og miljøbevisst skogeier i Enebakk, og denne bakgrunnen hans har vært verdifull for Østmarkas Venner når vi har måttet forholde oss til hogstplaner, inkludert problematiske nærskoghogster. Han har sloss for nasjonalparken, mens hjemkommunen hans fremdeles stritter imot. Men denne kampen er ikke over, sa Gunnarsdóttir på vegne av styret.

Mange store saker

Styret påpeker også i begrunnelsen at mange store saker har tatt mye tid de siste årene: Brukerkonflikter i Marka, kommuner som bryter markaloven, trusler om å omgjøre yttersonen av Marka til en «anleggssone», osv.

– Johan har alltid stått på. Han har stor arbeidskapasitet og integritet. Det er umulig å ikke like ham. Godmodig, høflig, men bestemt når det trengs. Humor for å løse opp, men seig jobbing når det behøves. Han har vært limet i styret, og motoren i foreningen. Johan har med sin positive grunnholdning vært en av drivkreftene som har bidratt til at Østmarkas Venner er en «ja-organisasjon», i den forstand at vi bestreber oss på å finne bedre løsninger når vi til tider går imot lite gjennomtenkte planer fra for eksempel kommunale etater. Motstanderne våre påstår at Østmarkas Venner er en nei-organisasjon, men det er ikke sant: Johan personifiserer at vi er en organisasjon som sier ja til naturen og det enkle friluftslivet, og ja til de gode løsningene når ulike hensyn må veies mot hverandre.

– Vår takk er i høy grad todelt: Den ene delen er takken for jobben og innsatsen som leder og nestleder, men den andre takken er vel så dyp: Den går til mennesket Johan Ellingsen, sa Gunnarsdóttir.

Johan Ellingsen takket rørt for utnevnelsen og nevnte i en kort takketale en av de sakene han er aller mest stolt over: Arbeidet med å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

Et ikon for våre etterkommere

– Vi har virkelig løftet Østmarkas naturverdier opp i den nasjonale eliteklassen, og det er kanskje det viktigste dette styret har bidratt til. Og vi kan allerede nå si at det ikke lenger er nubbesjans for at noen skal kunne komme og ødelegge de naturverdiene vi har innerst i Østmarka. Vi har sikret et ikon for våre etterkommere, og nå må vi bare fortsette arbeidet med å etablere en slik nasjonalpark, sa han.

Ellingsen nevnte som en kuriositet at den første henvendelsen etter at han ble valgt til leder i 2011, var en telefon fra et nygift medlem som spurte om han kunne anbefale et sted i Østmarka som passet til en bryllupsreise. – Det er nesten ingen grenser for hva Østmarka betyr for mange mennesker, sa han.

Ellingsen avsluttet med å erklære at han er stolt over å tilhøre det eksklusive selskapet av æresmedlemmer, som nå i tillegg består av Oddvar Rolstad, Kai Ekanger, Kjell «Stakan» Staxrud, Lise Henriksen, Steinar Saghaug, Tullik Valstad, Øyvind Pettersen og Sverre M. Fjelstad.
 

Les mer:

Den fredelige rabulisten slakker litt på farten

Plassen Bøvelstad og folket der