Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv

Østmarkas Venner mener det fremlagte utkastet er et velskrevet og grundig dokument, som bør kunne brukes aktivt i arbeidet for å fremme friluftslivet i hovedstaden. Vi verdsetter at det nå lages en egen kommunedelplan for friluftsliv for Oslo kommune og håper at dette vil styrke friluftslivets muligheter ved tildeling av spillemidler. Østmarkas Venners kommentarer til enkelte utvalgte kapitler i høringsutkastet kan lese her.