Kulturlandskap i Østmarka

Norges Vel har i samarbeid med Friluftsetaten satt i gang flere kulturlandskapsprosjekt på gamle plasser i Østmarka. Les mer om Sørli og Smeden i artikkelen hentet fra «Nytt fra Østmarka» nr. 2/2004.

2004