Lover markalov til jul

Statssekretær Heidi Sørensen (SV) talte til sine egne da hun på et møte i Østmarkas Venner fortalte litt om hva som ligger i den lenge bebudede markaloven.

Artikkel på noblad.no