Lyst å stå på vår frivillighetsliste?

Styret i Østmarkas Venner opplever at vi ofte burde vært flere steder samtidig! Mye av dette foregår på dagtid når vi er på vår ordinære jobb. Derfor etterlyser vi medlemmer som kan representere Østmarkas Venner i forbindelse med befaringer og møter vi bør stille på. Interessert? Ring Johan Ellingsen 90 92 15 68 eller send e-post.