Markalov for Oslomarka

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen lov for vern av Oslomarka. Den nye loven vil gi mulighet til å verne Oslomarka med utgangspunkt i friluftshensyn.

Til Østmarkas Venners store glede kunngjorde miljøvernminister Helen Bjørnøy den 16. januar at hun vil innføre midlertidig vern av Oslomarka i forbindelse med arbeidet med Markaloven. Miljøverndepartementet har lagt ut en egen nettside om Markaloven.

Nettside om Markaloven