Mer om markaloven

Foreløpig referat fra behandlingen i Odelstinget 2. april – Stortinget.
Endelig er seieren vår! Artikkel i Nordstrands Blad.

Bedre markalov. Kommentar i Aftenposten.

Kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Foreløpig referat fra behandlingen i Odelstinget 2. april – Stortinget.
Endelig er seieren vår! Artikkel i Nordstrands Blad.

Bedre markalov. Kommentar i Aftenposten.

Kunngjøring i Norsk Lovtidend.