Miljøpris til ØV for nasjonalparkforslaget

Akershus Venstre deler hvert år ut miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.

Akershus Venstre vil med denne prisen hedre Østmarkas Venner for det arbeidet vi har gjort med løfte fram muligheten for en nasjonalpark i Østmarka. Deres begrunnelse kan du lese her.

Nasjonalparkene skal dekke variasjonsbredden i norsk natur, men de fleste ligger høyt til fjells eller langt mot nord. 50 år etter at vi fikk vår første nasjonalpark Rondane, mangler vi en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet. Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Dette er et større område med en naturtype som ikke er vernet andre steder. Området har et rikt biologisk mangfold og har nasjonale verneverdier.

Østmarka er også et viktig friluftsområde. Svært mange mennesker i Oslo og nabokommunene i Akershus sokner til, og bruker Østmarka, til rekreasjon, opplevelser og trening. Å verne naturverdiene og legge til rette for friluftsliv er viktig for framtida, ikke minst i Oslo og Akershus som opplever en sterk befolkningsvekst, og et stort press på marka.

Østmarkas Venner har sett mulighetene for en nasjonalpark i Østmarka, og har jobbet systematisk både mot beslutningstakere, mot media og befolkning på en imponerende måte for å fremme saken.

 

Akershus Venstre ønsker med denne prisen også å gi vår takk og oppmuntring til Østmarkas Venner, om å fortsette arbeidet mot en framtidig nasjonalpark i Østmarka.

 

«Innpå finnskogen» av Reidar Fritzvold

Om miljøprisbildet og kunstneren

Østmarkas Venner fikk det stemningsfulle litografiet «Innpå Finnskogen» fra 1986, som er malt av den norske kunstneren Reidar Fritzvold (1920 – 1998). Fritzvold er en av de største norske naturskildrerne. Hans verker er ekspresjonistiske, det vil si at de skildrer stemningen i naturen. Fritzvold prøver ikke å kopiere det norske landskapet – han lever seg inn i det og formidler sine inntrykk med hengivenhet og respekt.

Tidligere vinner finnes her.