– Motstandskampen under annen verdenskrig er fortsatt dagsaktuell

– Det er mange år siden annen verdenskrig, men det er likevel viktig at kampen mot nazismen blir forstått av stadig nye generasjoner, sier historikeren Lars Borgersrud. Han er hovedtaler under årets minnestund på Sarabråten 7. juni.

Milorg-bautaen ved Sarabråten i Oslo ble reist i 1946 til minne om ni Milorg-jegere som mistet livet i kamp mot nazistene under annen verdenskrig, bare få måneder før Norge ble frigjort i maidagene i 1945. To av dem ble drept i en skuddveksling under en tysk aksjon i februar 1945, mens de sju andre ble arrestert og senere henrettet.

Milorg-bautaen ble reist blant annet fordi nazistene hadde senket de døde i Oslofjorden, og likene ble aldri funnet. Med bautaen fikk de pårørende et sted å gå til, for å minnes sine kjære.

Kampen mot nazismen i et større perspektiv

– På en sånn dag er det naturlig å snakke om motstandsbevegelsen og kampen mot nazismen i et litt større perspektiv. Det er naturligvis viktig å minnes de som falt for sitt land, men i min tale vil jeg også legge vekt på å forklare betydningen av den innsatsen motstandskjemperne gjorde. Kanskje dette er viktig i større grad nå enn tidligere, fordi mange av de personene som opplevde krigen selv er blitt borte, sier Borgersrud.

Borgersrud har doktorgrad i moderne historie, har skrevet flere bøker om krigen, og har vært statsstipendiat de siste årene. Han understreker at motstandskampen ikke er blitt uaktuell, selv om det er lenge siden krigen.

– Jeg er opptatt av å formidle at også unge mennesker bør forstå hva kampen gjaldt i krigsårene. Det er jo ikke slik at motstandskampen under krigen bare er historie, for den kampen kan knyttes til forhold som er aktuelle den dag i dag. Vi kan for eksempel undres på hvordan Norge hadde vært i dag hvis nazistene hadde vunnet, hvis det hang hakekors rundt omkring. Det er slett ingen utopi, for det finnes faktisk land i verden i dag som blir styrt omtrent på den måten nazistene ønsket seg, understreker Borgersrud.

Ressurs for skoleverket

Lars Borgersrud tilføyer at Milorg-bautaen er en flott ressurs for lærere som skal undervise om annen verdenskrig.

– Det finnes jo flere minnesmerker fra krigens dager rundt om i Norge, og jeg kjenner til at noen av dem brukes aktivt i undervisningen om annen verdenskrig. Lærerne kan for eksempel ta med seg skoleklassene til slike minnesmerker, og knytte undervisningen om krigen til det som skjedde på de aktuelle stedene, sier Borgersrud.

– Milorg-bautaen er jo reist like ved en av de mest brukte turveiene i Oslomarka, kanskje dette til og med er en av de mest brukte turveiene i Norge. Så det er absolutt mulig å bruke dette stedet i undervisningen, tilføyer Lars Borgersrud.

Arrangementer i 71 år

Milorg-bauten ble avduket 16. juni 1946, og det har vært arrangert minnestunder hvert eneste år etterpå. De første 20 årene var det Milorg-kamerater som stod for arrangementet, men i 1966 overtok Bøler Vel og fellesråd ansvaret.

I 1986 gikk ansvaret over til Østmarkas Venner, som har stått for arrangementet fram til i dag.

Kai Ekanger, som var leder for Bøler Vel på 1960-tallet og styreleder i Østmarkas Venner fra 1988 til 1990 og fra 1993 til 1998, har gjort en utrolig innsats: Han vært primus motor for arrangementet og rekruttert hovedtalere helt siden 1966 – i hele 50 år på rad.

Musikk og hilsninger

I tillegg til Lars Borgersruds tale, bidrar Østmarkas Venner, Østre Aker Musikkorps og koret Fornebu Singairs – som blant annet skal fremføre Nordahl Griegs dikt «Til Ungdommen» til musikk av Otto Mortensen.

De fleste tilhørerne pleier å gå til Sarabråten fra Østmarksetra eller Rustadsaga, eller via Mariholtet. De som trenger det kan få busstransport kl. 18:00 fra P-plassen ved Østmarksetra. Påmelding til Kai Ekanger, mobil: 90 54 11 66 innen 31. mai.

Les mer:

Du kan lese om fjorårets jubileumsarrangement her.