Nei til skytebane i Østmarka!

Kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune undersøker på oppdrag fra politikerne muligheten for å anlegge en ny skytebane innenfor markagrensa i Østmarka. Østmarkas Venner sier et klart nei til dette!

Se Steinar Saghaugs avisinnlegg om dette her. Les også dette notatet som belyser ytterligere hvorfor Østmarkas Venner sier nei til skytebane innenfor markagrensa.

Se Steinar Saghaugs avisinnlegg om dette her. Les også dette notatet som belyser ytterligere hvorfor Østmarkas Venner sier nei til skytebane innenfor markagrensa.