Ønsker å bli hørt om ny markalov

Den 15. november gikk høringsfristen ut for Miljøverndepartementes forslag om ny markalov. Østmarkas Venner håper deres innspill vil føre til at markagrensa blir utvidet. Les mer i

Les mer i Nordstrands Blad