Oslos kommuneplan – høringssvar

Østmarkas Venners merknader til Forslag til program for arbeid med Oslos kommuneplan, arealdelen 2008-25.