Østmarka-kommuner vil utrede nasjonalparken

Alle de berørte kommunene er nå positive eller på gli når det gjelder muligheten for ny nasjonalpark i Østmarka, skriver Dagsavisen.

Tanken om en nasjonalpark i Østmarka har gjort store fremskritt, ifølge Dagsavisen. Så sent som onsdag vedtok Komité for klima og miljø i Rælingen kommune at «Rælingen kommune er positiv til at muligheten for å etablere nasjonalpark på Oslo kommunes arealer i Enebakk (…) utredes».

I Oppegård er politikerne ikke bare positive til en nasjonalpark, de ønsker også en nasjonalpark som er større enn den Oslo-politikerne går inn for. Det opplyser ordfører Thomas Sjøvold (H) til Dagsavisen.

I Enebakk kommune er meningene om en mulig nasjonalpark fortsatt mer delte, men spørsmålet om en utredning vil snart bli tatt opp til politisk behandling der også.

– Jeg er svært glad for denne positive utviklingen i saken og at ordføreren i Enebakk støtter en utredning for å få kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag. Jeg har tro på at resten av kommunestyret kan stemme for en slik utredning, siden det kun er snakk om arealer i offentlig eie (kommuneskog i Oslo og Ski). Nasjonalparken er jo ennå ikke vedtatt, men dette er et viktig skritt på veien. Vi har stor tro på at en utredning vil få fram at en nasjonalpark er noe som vil gagne befolkningen rundt Østmarka, sier en optimistisk styreleder i ØV, Johan Ellingsen.

Les Dagsavisens oppslag her