Østmarkas Venner beklager sterkt henleggelsen

Østmarkas Venner beklager sterkt Romerike politidistrikts henleggelse av vår anmeldelse av Lørenskog kommune for miljøkriminalitet i forbindelse med oppgradering av lysløype Vallerud-Mariholtet.

Les pressemeldingen fra ØV