Østmarkas Venner er rystet

Østmarkas Venner er rystet over flertallsinnstillingen fra Arbeiderpartiet og SV i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. I innstillingen går Arbeiderpartiet og SV inn for å anlegge en ny skytebane på Grønmo innenfor markagrensa i Østmarka til erstatning for Prinsdal skytebane.

(Skytebanesaken ble i bystyremøte 07.12 utsatt til neste år.)

Les pressemeldingen fra ØV