Østmarkas Venner feirer 50-årsdagen med praktbok om Østmarka

Østmarkas Venner ble stiftet 8. november 1966 og feirer sitt 50 års-jubileum med å utgi en praktbok om Østmarka. Den legendariske naturfotografen og forfatteren Sverre M. Fjelstad har bidratt med sju delkapitler og mange fotografier.

Jubileumsboka har fått den selvforklarende tittelen «Hyllest til Østmarka». Her skildres både geologi, dyre- og planteliv, ulike naturtyper, de to naturreservatene, eventyrskogene, og planene om en nasjonalpark. 

Flere av tekstene viser også Østmarkas store betydning som friluftslivs- og rekreasjonsområde. I Østmarka kan du hente styrke i hverdagen, ikke minst i livskriser –  noe flere av forfatterne skriver om. Eller du kan bruke Østmarka til å utfolde ditt overskudd! Østmarka rommer også mange kulturminner. To kapitler omhandler det historiske stedet Sarabråten og de gamle husmannsplassene som nå er restaurert og tatt i bruk som DNT-hytter.

Visjonen om en nasjonalpark i hjertet av Østmarka blir grundig behandlet i boka. Østmarka er nå det eneste området på Østlandet med et noenlunde intakt, større skogslandskap.

– Her er det gammel barskog med skjegglav, myrer med orkideer, og hule trær med spetter og ugler. Her spiller tiuren mellom gamle furuer, og orrhaneleiken går på vårsnøen i myrdragene. Kanskje søker du opp på en av de mange furukollene og lar roen og ettertanken innhente deg, mens skogslandet brer seg ut foran deg. Er du heldig, får du øye på fiskeørnens flotte silhuett. Her inne er det også stillhet – et knapphetsgode som etterspørres av dagens travle mennesker, sier redaktør Sigmund Hågvar.

Den legendariske naturfotografen og forfatteren Sverre M. Fjelstad har bidratt med sju delkapitler og mange fotografier. Foto: Per Erik Fjeld.

Østmarka hadde ikke vært den samme i dag hvis ikke utallige personer gjennom 50 år hadde nedlagt et stort arbeid for å bevare dette unike skogsområdet. Foreningen har bekjempet mange forsøk på ”bare å spise litt” av Østmarka til ulike formål. Denne kampen fortsetter.

Boka har tekster av en lang rekke skriveføre Marka-entusiaster. Den er redigert av foreningens nestleder Helga Gunnarsdóttir og styremedlem Sigmund Hågvar samt naturfotografen Espen Bratlie.

 

 

 

Orrfugl – Ett av bokas mange flotte fotografier. Foto: Øystein Søbye.

Kontakt:

Sigmund Hågvar.
Tlf.

 

917 14 510.
Epost: sigmund.hagvar@nmbu.no

Helga Gunnarsdóttir.
Tlf. 959 92 349.
Epost:

 

helga@ostmarkasvenner.no