Østmarkas Venner krever stopp i pågående hogst ved Søndre Dal

Østmarkas Venner er blitt varslet fra flere av våre medlemmer om en svært uønsket hogst som i disse dager pågår i området mellom Skullerudstua og Grønmo, rundt lysløypene inn fra Søndre Dal.

Østmarkas Venner har vært på befaring i området, og finner det uakseptabelt at det hogges i et skoglig vurdert, marginalt nærskogskogområde som Dalsåsen. Et område som er hyppig brukt av barnehager, turgåere og eldre.

Vi har derfor sendt et brev til Bymiljøetaten, hvor vi krever øyeblikkelig stans i den hogsten som nå foregår ved Søndre Dal. Vi har bedt om en snarlig befaring for å vurdere videre tiltak i området, samt vedlagt bilder fra vår befaring. 

Brevet kan du lese her, og bildene kan du se under.

Stygge sporskader etter hogst ved Søndre Dal
Unødig hogst og kjøring ved leirsted
Utvidelse av lysløypa mellom Grønnmo og Skullerud