Østmarkas Venner nominert til Oslo miljøpris 2013

Vi gleder oss over at vi er en av de nominerte til Oslo miljøpris 2013, og venter i spenning på resultatet.

På nettsiden til Bymiljøetaten kan vi lese følgende:

Østmarkas Venner har gjennom mange år lagt ned et uvurderlig arbeid for å ta vare på Østmarkas natur- og opplevelsesverdier. I 2012 har de fremmet et banebrytende forslag om en bynær nasjonalpark i den østre delen av Østmarka. En slik nasjonalpark vil være et viktig tilbud til byens befolkning, og et trekkplasetre for turister. Foreningen kan stå som et forbilde for det beste i både friluftslivstradisjonen og som en del av den ideelle tredje sektor i samfunnet. 

Stem på oss ved å trykke på Likes under Østmarkas Venner på nettsiden til Bymiljøetaten.

På nettsiden til Bymiljøetaten kan vi lese følgende:

Stem på oss ved å trykke på Likes under Østmarkas Venner på nettsiden til Bymiljøetaten.