Rehabilitering av dammen på Mosjøen

I høst starter Friluftsetaten rehabilitering av damanlegget sør i Mosjøen i Enebakk kommune. Dette medfører midlertidig stenging av den blåmerkete stien som går fra Vangen til Rausjøgrenda og krysser dammen.

Vannstanden i Mosjøen vil senkes med 1,4 meter og nedbørmengden etter at arbeidet er ferdig, vil avgjøre hvor raskt vannstanden kommer tilbake til det normale igjen. Tidligere har dammene i Svartoren og Bindingsvannet som ligger i samme område blitt utbedret. Nå har turen kommet til Mosjødammen som ikke lenger tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Dammen vil bli påstøpt ny frontplate og toppkrone, og i tillegg skal det støpes nytt overløp. Seinere vil også dammen i Rausjøen bli utbedret.