Sarabråten frem fra glemselen

Østmarkas Venner vil revitalisere Sarabråten som kulturminne og friluftsattraksjon.

SARABRÅTEN:

I nordenden av

 

Nøklevann ligger Sarabråten.

 

Her finner du bautaen til minne

 

om de unge Milorgkarene som

 

ble skutt i 1945, som minnes

 

med en seremoni hver 7. juni.

 

Sarabråten har også en helt

 

spesiell kulturhistorie fra den

 

tiden da konsul Thomas Heftye

 

regjerte der inne, blant annet

 

kjent fra Sarabråtenspillet.

Ny prosjektgruppe

– Fram til 1917 da alle husene

 

unntatt kuskeboligen ble revet

 

av hensyn til byens

 

drikkevannsforsyning, var det

 

et stort hus i sveitserstil, et flott

 

hageanlegg med sirlig opparbeidede

 

stier og brygge med

 

egen hjulbåt på Nøklevann, forteller

 

Johan Ellingsen, leder i

 

Østmarkas Venner.

 

 

 

 

De har opprettet en prosjektgruppe

 

for revitalisering av

 

Sarabråten, med folk fra Østensjø

 

Historielag, Nøklevann Ro og

 

padleklubb og DNT Oslo og

 

Omegn.

 

– Målet er å utvikle Sarabråten

 

til en portal for innsikt i

 

historie og kultur for denne

 

delen av Østmarka, der deler av

 

historien skal gjenskapes og formidles

 

gjennom ulike tiltak,

 

sier Ellingsen.

 

 

 

 

Gruppa ønsker at stedet skal

 

være både et kulturminne og en

 

attraksjon for friluftslivs- og historieinteresserte.

Dugnad

Sammen med Bymiljøetaten,

 

som i høst har begynt å hogge

 

og rydde området for busk og

 

kratt, var det 22. september

 

dugnad ved Sarabråten.

 

Hensikten var å tenne folks interesse

 

for området med ønske

 

om å få en diskusjon om hva

 

området kan brukes til.

 

 

 

 

– Sarabråten ligger i dag inne

 

i et foreslått vernområde som er

 

til behandling hos Fylkesmannen

 

i Oslo og Akershus, og

 

det vil med tid og stunder utarbeides

 

en verneplan for

 

området som skal bevare

 

områdets naturkvaliteter og

 

friluftsverdier, sier Ellingsen.

 

 

 

 

Dugnadsgjengen bestod av ti

 

personer utstyrt med sag, øks,

 

stålbørste og skrape. De ryddet

 

blant annet i skråningen nedenfor

 

grunnmuren til hovedhuset.

 

 

 

 

– Ut av krattet dukket det opp

 

de fineste stiene, forstøtningsmurer,

 

en ringmur med plass til

 

en sittebenk og små trapper, alt

 

oppbygd med naturstein fra

 

området, sier Ellingsen.

Positivt samarbeid

Bymiljøetaten stilte med

 

diverse redskap og informerte

 

om sitt pågående arbeid.

 

 

 

 

 

Forfatteren Even Saugstad fra

 

Sandbakken sørget for en fin avslutning

 

med kaffebål og

 

grillede pølser før han kåserte

 

og viste bilder fra Sarabråtens

 

historie.

 

 

 

 

– Gruppa fortsetter arbeidet

 

til våren, og interesserte kan

 

kontakte meg, sier Johan Ellingsen

 

i Østmarkas Venner.