Sjikanøse stengsler på Børter gård

Østmarkas Venner anmoder Enebakk kommune om å kreve sjikanøse stengsler i utmark, som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka, fjernet. Hvis grunneier ikke etterkommer pålegget ber vi kommunen sørge for at stengslene fjernes på den skyldiges kostnad, om nødvendig ved politiets hjelp.

brev141206.pdf

Se også tidligere oppslag i Romerikes Blad.