Smalvollvn. 20

Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner vedrørende endret reguleringsplan for Smalvollveien 20.

Høringsuttalelse