Sterke reaksjoner på Terrengsykkelrittet

Østmarkas Venner har mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer og andre Markabrukere som reagerer på de store skadene etter Terrengsykkelrittet 2015. Vi kommer til å forfølge denne saken.

Terrengsykkelrittet 2015 med ca. 700 deltakere ble arrangert lørdag 30. mai, i en trasé som begynte ved Haraløkka mellom Bøler og Ulsrud og gikk på kryss og tvers gjennom Østmarka på begge sider av Nøklevann og over mot Elvåga og sør for Rundvann. Rittet gikk dels på skogsveier og dels i nye traseer, men også på noen av de vakreste og mest brukte blåstiene i området.

Østmarkas Venner fikk allerede lørdag henvendelser fra medlemmer som var sjokkert over de store skadene terrengsyklistene hadde forårsaket på blåstiene. ØVs styre, ved to av medlemmene, brukte derfor over fem timer av søndagen til å gå gjennom deler av traseen og ta bilder for å dokumentere tilstanden. Denne befaringen viste klart at flere kilometer av det som tidligere var vakre blåstier, nå er blitt påført store skader.

– Vi gikk blant annet sørover på blåstien fra Gullsmeden mot Karl den 12. vei og videre mot Langvannsbekken. I løpet av rittet ble denne stien utsatt for så sterk slitasje at vi måtte gå i terrenget ved siden av stien for i det hele tatt å komme fram. Selve stien var blitt til et gjørmehav, sier ØVs styremedlem Bjarne Røsjø.

Skylder på nedbøren

Skadene i terrenget er denne gangen så store at til og med arrangørene har lagt merke til dem, men i en artikkel på nettstedet terrengsykkel.no påstås det blant annet at «Store nedbørsmengder førte til slitasje på stiene i Østmarka». Dette er en ren ansvarsfraskrivelse, for det kan ikke være tvil om at det var terrengsyklingen som førte til de skadene ØVs medlemmer – og andre markabrukere – nå reagerer på.

ØV har lenge ment at det er nødvendig med en begrensning av terrengsykkelrittene i Østmarka, og vi har blant annet bidratt til å vekke opinionen og få motstanden fram i lyset. Vi har opptrådt konstruktivt og avbalansert og blant annet deltatt sammen med sykkelorganisasjonene for hensynsfull markabruk. Men dette arbeidet har åpenbart vært bortkastet på arrangørene av Terrengsykkelrittet 2015, som burde hatt vett til å avlyse rittet på grunn av de store nedbørsmengdene som kom før og under rittet.

– ØV kommer avgjort til å ta tak i dette, blant annet ved å skrive en klage til Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Men det er veldig fint hvis også ØVs medlemmer tar private initiativer, ved for eksempel å skrive saklige leserbrev eller ringe eventuelle politiske kontakter. Det er på tide å sette en grense for terrengsykkelrittene i Østmarka, for vi tåler ikke mer av den uansvarlige fremferden som både Terrengsykkelrittet og  Bymiljøetaten har forevist i denne saken, sier Bjarne Røsjø i Østmarkas Venner.

Les mer:

Lover forbedring av Terrengsykkelrittet
Aksjonerer sammen for hensynsfull markabruk