Støtt utgivelse av NOAs jubileumsbok

Alle naturinteresserte inviteres til å støtte utgivelse av NOAs jubileumsbok med kr. 500. Man får da navnet sitt i Tabula Gratulatoria bak i boka. Frist er 17. januar!