To av Østmarkas natur- og friluftslivsperler vernes

Østmarkas Venner har fått stort gjennomslag i verneprosessen knyttet til Markaloven. To av våre fire forslag er nå lagt ut til høring.

Markas dronning – Lutvann Foto:Steinar Saghaug

For nøyaktig to år siden og like før Steinar Saghaug gikk av som leder, sendte Østmarkas Venner over forslag om vern av fire områder etter “eventyrskog”paragrafen i Markaloven. De er nå vurdert av fylkesmannen og to er med i den videre høringsprosessen.

I tillegg til vårt opprinnelige forslag har fylkesmannen utvidet området Hauktjern, Lauvtjern, Puttdalen til også å gjelde de to perlene Lutvann og Sarabråten. Det andre området i Østmarka er Svartdalen, Spinneren, Dølerud, barndomsparadiset til Østmarkas Venners æresmedlem Sverre M. Fjelstad. Like før forslaget ble sendt på høring fortalte han at han var veldig glad for at hans bestemors Dølerud var med i verneforslaget. 

Østmarkas Venners æresmedlem Steinar Saghaug uttaler via sin Facebook-side: “Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus har virkelig gjort jobben sin på en utmerket måte. Nå må dette følges opp av høringsinstansene! Markas dronning – Lutvann trekker nok et lettelsens sukk under den tykke isen nå”

Styret i Østmarkas Venner er fornøyd med forslaget og vil sende en støttende uttalelse innen høringsfristen som er 15. april. 

Du kan lese mer om Østmarkas Venners forslag og verneprosessen knyttet til Markaloven her